Ingezonden persbericht

Intrinsieke waarde van dieren

Stichting Wild Cat hekelt uitspraken van organisaties over intrinsieke waarde van dieren

LEXMOND, 20020526 -- Stichting Wild Cat hekelt uitspraken van organisaties over intrinsieke waarde van dieren waarmee deze organisaties het publiek manipuleren om een bepaald finalistisch of teleologisch doel te bereiken, maar niet goed weet wat het nu eigenlijk is om een dier in zijn intrinsieke waarde aan te tasten, positief danwel negatief. Stichting Wild Cat stelt dan ook dat die organisaties hypocriet en inconsequent zijn.

Lexmond zondag 26 mei 2002

Stichting Wild Cat hekelt uitspraken van organisaties over intrinsieke waarde van dieren waarmee deze organisaties het publiek manipuleren om een bepaald finalistisch doel te bereiken, maar niet goed weet wat het nu eigenlijk is om een dier in zijn intrinsieke waarde aan te tasten, positief danwel negatief. Stichting Wild Cat stelt dan ook dat deze organisaties hypocriet en inconsequent zijn.

Deze organisaties schermen regelmatig met aantasting van de intrinsieke waarde van het dier om hiermee verboden te bewerkstelligen in Nederland , inzake het houden van exotische en niet exotische, danwel inheemse dieren.

Deze organisaties zien een heel belangrijk onderdeel over het hoofd als we praten over intrinsieke waarde van huishonden en huiskatten die gehouden worden door particulieren , dit in tegenstelling tot de exoten(niet gedomesticeerde dieren) wilde honden en wilde katten die gehouden worden door particulieren.

De eigen (dieren)branche, huishonden en huiskatten die gehouden worden door particulieren in Nederland, wordt compleet over het hoofd gezien.

Deze organisaties zetten daarmee, als we praten over intrinsieke waarde, deze waarde volledig opzij omwille van hun finalistische doelstellingen, omdat zij nu eenmaal als puur emotionele mens/organisatie de eigenschap hebben over een dier te willen regeren(domesticeren). Rationeel denken is er bij deze organisaties niet bij.

Hier onder volgt heel summier een uitleg , maar deze uitleg is wel duidelijk in het verschil tussen de gedomesticeerde dierenhouder en de (niet gedomesticeerde dierenhouder) , de exotenhouder.

Gedomesticeerde dieren versus niet gedomesticeerde dieren. Het gevoel/emotie dat daarbij om de hoek komt kijken bij beiden. Beleving van de houder in beiden.

De definitie van intrinsieke waarde is: "de eigen waarde van het dier, onafhankelijk van het nut of het belang ervan voor de mens".

Intrinsiek = het wezen, het innerlijk, het ik zijn van een dier. Extrinsiek = het uiterlijk, hoe ziet een dier eruit.

De Hond: gedomesticeerd = onderworpen aan de mens, het dier kan niet doen wat het wil , krijgt straf anders. Is het innerlijk/wezen, de intrinsieke waarde, van de gedomesticeerde dieren aan getast???? het antwoord is JA.

De Wilde Hond : niet gedomesticeerd = niet onderworpen aan de mens, het dier doet en kan doen wat het wil(intrinsiek). Is het innerlijk/wezen, de intrinsieke waarde, van nakweek wilde dieren, dus niet gedomesticeerd, aangetast???? het antwoord is NEE.

De Kat : gedomesticeerd = onderworpen/wilde karakter eruit gefokt om ze handelbaar/aaibaar te hebben/krijgen, het dier kan niet doen wat het wil. Is het innerlijk/wezen, de intrinsieke waarde, van de gedomesticeerde dieren aan getast???? het antwoord is JA.

De Wilde kat: niet gedomesticeerd = niet onderworpen aan de mens, het dier doet en kan doen wat het wil(intrinsiek). Is het innerlijk/wezen, de intrinsieke waarde, van nakweek wilde dieren, dus niet gedomesticeerd, aangetast???? het antwoord is NEE.

De exotenhouder wordt verplicht alleen van huishonden en huiskatten te houden terwijl zijn/haar interesses elders op dierengebied liggen.

Zo ziet u maar , ook hier wordt de intrinsieke waarde van de mens zelfs aangetast door deze organisaties. De exotenhouder zal en moet gedomesticeerd worden, dan wel onderworpen aan de mening van een organisatie.

Alle dieren worden door deze organisaties, maar ook door anderen betiteld/bestempeld als "huisdier". Dit zegt al meer dan genoeg over het denk patroon(alles in huis houden).

Er moet echter onderscheidt gemaakt worden tussen huisdieren (dieren die men in huis houdt) en dieren die men buiten houdt. Een paard is een huisdier maar staat toch ook niet in de gang??? Dus als we praten over kennis van dieren is er nog genoeg te doen door deze organisaties.

Een positieflijst zoals een bekende organisatie in Nederland wil heeft totaal niets met welzijn te maken, nog minder met de intrinsieke waarde van een dier.

Wel heeft die positieflijst te maken met het feit dat die organisatie toe wil naar een diervrij Nederland.

U voelt al wel dat HUISVESTINGS en VERZORGINGS eisen alleen een garantie zijn voor welzijn en daarmee ook de intrinsieke waarde van het dier veilig stelt.

Deel: ' Wild Cat hekelt uitspraken over intrinsieke waarde van dieren '
Lees ook