Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs


Wildgroei adviesbureaus voor brandpreventie.


Wildgroei adviesbureaus voor brandpreventie.

Na de ramp in Volendam bleek dat 80 procent van de Nederlandse gemeenten achterloopt op het gebied van brandpreventie. Er moeten duizend tot vijftienhonderd preventiemedewerkers bijkomen om de achterstand in te lopen.

In een artikel in het Veluws dagblad (20 augustus jl.) meld ingenieur R. Hagen (hoofd expertise en opleiding van het Nibra; het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding in Arnhem).

"Veel adviezen van particuliere bureaus voor brandpreventie zijn onder de maat. Zelfs van adviesbureaus die op andere terreinen een uitstekende naam hebben, komen soms ronduit ondeugdelijke brandpreventierapporten. De bouw- en advieswereld zou daarom zelf kwaliteitseisen moeten opstellen op grond waarvan een keurmerk verleend kan worden. Mocht de bouw- en advieswereld dat niet doen dan zou de overheid een stokje moeten steken voor de wildgroei op dit gebied."

Wat de heer Hagen hier over het hoofd ziet, is dat er al enkele jaren uitgebreide regelgeving bestaat voor brandpreventieve activiteiten.

Het Nationaal Centrum voor Preventie kent al sinds 1997 een "Regeling Brandmeldinstallaties" (nieuwste versie 2000) waaraan installatiebedrijven die zich gecertificeerd willen noemen moeten voldoen. Op de website van het NCP is hierover veel informatie te vinden evenals modellen voor o.a. inspectierapporten.

Aansluitend op deze regeling biedt VEV (in nauwe samenwerking met COPLA) een tweetal ISO 9002 gecertificeerde cursussen voor specialisatie in brandpreventie.

Branddetectietechniek I: Projecteringsdeskundige (voor het ontwerpen en projecteren van brandmeldinstallaties) en Branddetectietechniek II: Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties (voor de periodieke controle en onderhoud aan bestaande installaties).

Voor meer informatie over deze opleidingen kunt u bellen naar VEV afdeling Voorlichting (033) 274 93 93 of emailen aan voorlichting@vev.nl.

Deel: ' Wildgroei adviesbureaus voor brandpreventie '


Lees ook