Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

13/09/01 Bezoek Prins van Oranje en Máxima Zorrequieta aan Groningen

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta brengen donderdag 13 september een bezoek aan de provincie Groningen. Het is het vierde in de reeks kennismakingsbezoeken die het paar dit najaar aflegt aan de provincies en de vier grote steden. In de stad Groningen wordt het paar in het Stadhuis verwelkomd door de bestuurders van provincie en stad. Verder wordt in de provinciehoofdstad een rondrit per koets gemaakt, een bezoek gebracht aan het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen en het Groninger Museum bezichtigd. Na een rit door het Reitdiepgebied spreekt het paar in Garnwerd met jonge boeren over ontwikkelingen in de Groningse landbouw. In de borg Verhildersum, in Leens, wordt een presentatie gegeven over de Waddenzee en het Lauwersmeergebied.

De Prins van Oranje en mevrouw Zorreguieta worden om 9.30 uur in Groningen bij het Stadhuis ontvangen door de Commissaris van de Koningin, de heer H. Alders en de burgemeester, de heer Jacq. Wallage. In het Stadhuis worden inleidingen gehouden over ontwikkelingen in de provincie en in de stad Groningen.

In het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen spreken de Prins en mevrouw Zorreguieta met bestuurders en studenten van de universiteit en van de Hanzehogeschool Groningen over universitair en hoger beroepsonderwijs. Vanaf 10.30 uur maken zij per koets een rondrit door de stad, die om 11.00 uur eindigt bij het Groninger Museum. Daar zal de directeur, de heer K. van Twist, het paar kort rondleiden door zijn museum.

Tijdens een rit per Koninklijke bus door het Reitdiepgebied zal het paar worden ingelicht over de stand van zaken in deze regio op het gebied van landbouw, natuur en landschap, en recreatie en toerisme. Het Reitdiepgebied is genomineerd voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In café Hammingh in Garnwerd worden de Prins en mevrouw Zorreguieta om 11.45 uur opgewacht door jonge vertegenwoordigers uit de akkerbouw-, veeteelt- en natuur- en landschapsector. Met hen spreken zij over hun toekomstplannen en verwachtingen.

Om 12.45 uur zal de burgemeester van De Marne, mevrouw J. Stam, in het koetshuis van de borg Verhildersum in Leens een uiteenzetting geven over de Waddenzee als natuurgebied en het ontstaan van het cultuurlandschap Lauwersmeer-gebied in relatie tot de Waddenzee.

Deel: ' Willem Alexander en Máxima naar Groningen '
Lees ook