Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

11/06/02 Prins van Oranje houdt toespraak op jaarcongres VNG

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje woont dinsdag 11 juni 2002 in Ahoy' Rotterdam een deel bij van het jaarcongres 'Gemeenten geven water een plaats' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het centrale thema van het congres voor gemeentebestuurders is de inbedding van water in een duurzaam ruimtelijk en functioneel beleid van gemeenten. De Prins van Oranje zal als voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer tijdens het congres een toespraak houden.

Op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt de verscheidenheid van het thema water belicht. Zo komen onderwerpen aan de orde als gemeenten en de waterketen, water en veiligheid en water als economische motor.

De VNG is een koepelorganisatie waarbij alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten. De VNG behartigt gemeentelijke belangen, verleent diensten en biedt een platform voor haar leden. Jaarlijks organiseert de VNG een tweedaags congres, elk jaar met een ander thema en in een andere gemeente. De eerste congresdag gaat in op het gekozen thema, op de tweede congresdag staat onder andere de algemene ledenvergadering centraal.

Deel: ' Willem Alexander houdt toespraak op jaarcongres VNG '
Lees ook