Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

04/06/02 Prins van Oranje stelt historisch gemaal De Cruquius in beweging en geeft gemaal Vijfhuizen een nieuwe naam.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zal op dinsdag 4 juni 2002 in de gemeente Haarlemmermeer de stoommachine van het historisch gemaal De Cruquius opnieuw in beweging stellen. Vervolgens zal de Prins het enkele kilometers verderop gelegen nieuwe gemaal Vijfhuizen de naam van Koning Willem I geven.

Het stoomgemaal De Cruquius werd in 1848 gebouwd om met twee zustergemalen het Haarlemmermeer droog te pompen en de vervolgens ontstane polder droog te houden. De machinekamer van De Cruquius met de grootste stoommachine ter wereld vormde het hoogtepunt van het stoomtijdperk. In 1932 werd De Cruquius buiten dienst gesteld. Sindsdien is het in gebruik als museum over watermanagement door de eeuwen heen. Het historische stoomgemaal is vrijwel geheel in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven en wordt nu - na een grondige restauratie - hydraulisch in beweging gesteld, zodat zichtbaar wordt hoe de Haarlemmermeerpolder vroeger werd drooggepompt.

Het aanzien van de Haarlemmermeerpolder verandert 150 jaar later in hoog tempo.Uitbreiding van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol, de aanleg van wegen en spoorlijnen en de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden zorgen voor een metamorfose van de polder. Daarbij is het steeds de taak van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer om de waterhuishouding van dit gebied effectief te regelen. Een van de maatregelen daartoe is de bouw van het nieuwe hoofdgemaal in Vijfhuizen.

In tegenstelling tot de neogotische architectuur van De Cruquius, waarmee de industriële vooruitgang werd benadrukt, is bij het bedieningsgebouw van het nieuwe gemaal gekozen voor het uiterlijk van een kapschuur, zodat het zo min mogelijk opvalt in de omgeving. De stoommachines toen zijn nu elektromotoren en het vorstelijk uiterlijk van De Cruquius staat tegenover de inpassing in de natuurlijke omgeving van gemaal Vijfhuizen nu. De naam die dit gemaal krijgt, is een hommage aan de grote inspirator van de droogmaking van het Haarlemmermeer: Koning Willem I.

Deel: ' Willem Alexander stelt historisch gemaal De Cruquius in beweging '
Lees ook