Wageningen Universiteit

Persbericht

02-12-99, nr. 028

Prins Willem Alexander verdiept zich in Wagenings wateronderzoek

Vandaag, donderdag 2 december 1999, heeft ZKH Prins Willem Alexander een informeel werkbezoek aan Wageningen Universiteit en Research Centrum gebracht. De prins wilde zich met name op de hoogte stellen van wateronderzoek. In het Wageningen UR Research Instituut voor de Groene Ruimte - Alterra sprak de prins met hoogleraren, onderzoekers, docenten, aios en studenten.
Vier themas stonden centraal:

* Het gebruik van geo-grafische informatiesystemen en remote sensing voor bijvoorbeeld efficiëntere irrigatie of voor natuurontwikkeling

* Het effect van gewasbeschermingsmiddelen op grond- en oppervlaktewater

* Water in relatie tot plattelandsvernieuwing
* Wereldwater-visie

Willem Alexander maakte kennis met de Wageningse benadering, die water een plek geeft in het landschap. Water krijgt van Wageningers de ruimte. Voor de kennelijk praktisch ingestelde prins waren mooie plaatjes en praatjes niet voldoende. Wat je ermee kunt doen, vond hij minstens zo belangrijk. Steeds zocht hij naar de link met de praktijk. Iets wat ook bij modellen speelt. In Wageningen zijn vrij eenvoudige modellen ontwikkeld die ook voor niet-experts, zeker in ontwikkelingslanden, in kaart brengen wat er bij overstromingen gebeurt. ZKH had oog voor het voordeel van dergelijke modellen, maar hij bedacht dat als er beslissingen over bijvoorbeeld de evacuatie van mensen genomen moesten worden, modellen niet precies genoeg konden zijn.

Het laatste thema hangt samen met het Wereld Water Forum dat in maart volgend jaar in Den Haag plaatsvindt en waar de prins voorzitter zal zijn. Wageningen UR draagt op verschillende manieren bij aan de voorbereiding en invulling van dit World Water Forum. Vooruitlopend op de internationale ministersconferentie die onderdeel is van het Forum en waar ongetwijfeld mooie uitspraken worden gedaan, bedacht Willem Alexander dat het heel wezenlijk is daarna voor een vervolg te zorgen en het niet te laten verwateren.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Deel: ' Willem Alexander verdiept zich in Wagenings wateronderzoek '
Lees ook