Willem Lageweg neemt afscheid van MVO Nederland

26 januari 2016

Willem Lageweg neemt afscheid van MVO Nederland

Na tien jaar neemt Willem Lageweg (1951) deze zomer afscheid als directeur van MVO Nederland. Dat maakte hij bekend op het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland op 21 januari. De Raad van Toezicht is gestart met de wervingsprocedure voor zijn opvolger.

Medeoprichter

Willem Lageweg trad op 1 april 2006 aan als directeur van MVO Nederland. Daarvoor was hij als bestuurslid medeoprichter van deze kennis- en netwerkorganisatie. MVO Nederland is onder zijn leiding met 2.250 aangesloten bedrijven en organisaties uitgegroeid tot het grootste MVO bedrijvennetwerk van Europa. De focus ligt op het versnellen van de omslag naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsleven.

Ambitie 2020

MVO Nederland maakt het bedrijfsleven toekomstbestendig door hen te ondersteunen bij thema’s als klimaatneutraal ondernemen, circulair ondernemen, arbeidsparticipatie en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door partijen rond deze thema’s samen te brengen wordt gewerkt aan een lagere footprint en betere sociale omstandigheden. Zo streven een drietal coalities die MVO Nederland leidt naar een gezamenlijke CO2-reductie van 3,5 Mton in 2020 (15 procent van de nationale reductietarget). En via het mede door MVO Nederland opgerichte De Normaalste Zaak zijn 350 bedrijven aan de slag gegaan om mensen met een arbeidsbeperking passende banen te bieden. Met het meerjarenprogramma Ambitie 2020 wil MVO Nederland ons land positioneren als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

Loopbaan

Als boerenzoon heeft Lageweg van huis uit een sterke binding met de natuur en maatschappelijke vernieuwing. Van 1975 tot 1982 werkte hij bij de Nationale Coöperatieve Raad voor Land en Tuinbouw. Daarna stapte hij over naar de Rabobank waar hij tot 2006 de functies bekleedde van directeur Communicatie, directeur Coöperatie en projectdirecteur Grote Steden. Naast zijn dagelijks werk vervult hij verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies bij organisaties als het Louis Bolkinstituut, Women on Wings en Close the Gap. Tevens is Lageweg lid van de SER-commissie voor IMVO en medeoprichter van een MVO-netwerk in Kenia. Na zijn afscheid zal Willem Lageweg zich als adviseur en bestuurder blijven inzetten voor de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving.

MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen toekomst creëren’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en duurzaamheid. Met meer dan 2.000 bedrijven en organisaties - uit alle sectoren variërend van MKB tot multinational - is MVO Nederland het grootste nationale MVO-bedrijvennetwerk in Europa. Sinds de oprichting in 2004 is de organisatie uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken. In Ambitie 2020 verenigt MVO Nederland de gezamenlijke ambities van vooruitstrevende Nederlandse bedrijven op weg naar een circulaire en inclusieve economie.

Deel: ' Willem Lageweg neemt afscheid van MVO Nederland '


Lees ook