Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Wim Coumans wordt nieuwe directeur-generaal Rode Kruis-Vlaanderen

De heer Wim Coumans werd op 26 juni 1999 door de Gemeenschapsraad van Rode Kruis-Vlaanderen, op voorstel van het Directiecomité Humanitaire Diensten dd. 10/06/99, aangesteld als nieuwe directeur-generaal voor de Humantaire Diensten. Zijn benoeming gaat in op 16 juli 1999.

De heer Wim Coumans is geboren in 1949, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en verwierf het aggregaat hoger secundair onderwijs aan de Ufsia en het baccalaureaat Wijsbegeerte aan de KU Leuven.

Professioneel was hij achtereenvolgens leraar aan het Sint-Joanna Instituut in Berchem, 2 jaar tewerkgesteld bij de boekhouding van de VRT (destijds BRT), 3 jaar wetenschappelijk medewerker bij het HIVA in Leuven, 8 jaar medewerker bij de studiedienst van het ACV en lesgever aan de Sociale Hogeschool in Heverlee, en 7 jaar voorzitter van het Directiecomité van Krediet aan de Nijverheid. Recent was hij kabinetschef bij de Vlaamse minister-president.

Brussel, 28 juni 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Tuur Hoste, tel. kantoor: (02)645.45.45, gsm: (0476)50.50.58, fax: (02)646.04.41, e-mail: Tuur.Hoste@redcross-fl.be
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wim Coumans directeur-generaal Rode Kruis-Vlaanderen '
Lees ook