Persbericht

Wim Deetman nieuwe voorzitter EPN

Voorburg, 21 mei 1999. Wim Deetman, burgemeester van Den Haag, zal met ingang van 1 juni a.s. aantreden als de nieuwe voorzitter van Electronic-highway Platform Nederland (EPN). Hij volgt daarmee Ivo Opstelten op die sinds de oprichting van EPN in 1994 de voorzitterhamer hanteerde. Volgens Ivo Opstelten is met zijn benoeming in Rotterdam een natuurlijk moment gekomen voor een voorzittterswisseling. "Vijf jaar is een mooie tijd geweest. Nu is het weer tijd voor een nieuwe frisse opvolger". Opstelten heeft in die vijf jaar EPN zien uitgroeien van een club die vooral spraakmakende projecten ondersteunde tot een gezaghebbend, toekomstgericht kennis- en relatienetwerk rond de elektronische snelweg. In de begintijd van EPN stond vooral de digitale proeftuin hoog op de agenda. "Een idee dat de laatste tijd weer steeds meer in de belangstelling staat. We waren onze tijd wellicht iets te ver vooruit." Later heeft EPN zo'n 50 innovatieve pilot-projecten ondersteund. Tegenwoordig organiseert EPN vooral toekomstgerichte expert meetings, nieuwsfora en andere bijeenkomsten met het doel de maatschappelijke inbedding van de elektronische snelweg te verbeteren. Tevens participeert EPN daartoe in verschillende overlegorganen en discussiegroepen.

Wim Deetman heeft van oudsher veel interesse voor de inbedding van ICT in de samenleving. Als minister was hij destijds actief betrokken bij de invoering van ICT in het onderwijs en als voorzitter van de Tweede Kamer heeft hij zich actief ingezet voor de verbetering van het democratisch functioneren met behulp van ICT. Momenteel is de gemeente Den Haag voorzitter van het Europese project "Infocities" en vervult daarmee binnen Nederland en Europa een voortrekkersrol. Als hij per 1 juni de voorzittershamer heeft overgenomen van Ivo Opstelten wil Deetman de bestaande lijn verder uitbouwen. "Wat mij het meest aantrekt in EPN is enerzijds de brede maatschappelijke doelstelling: het verkleinen van de kloof tussen de ICT ontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar anderzijds ook de brede samenstelling van EPN: bedrijfsleven, overheden, politici, wetenschappers en maatschappelijke organisaties zoals VNO/NCW, FNV en Consumentenbond. Ook de brede taakstelling van EPN spreekt mij aan. Niet alleen Internet of e-commerce, maar ook aandacht voor TV, telecommunicatie en voor andere toepassingen van ICT zoals in het onderwijs of rond telewerken. Kortom aandacht voor de elektronische snelweg in de totale breedte".

Meer informatie:

Peter van der Wel, directeur EPN
Telefoon 070 - 3373 624 of 06 - 5585 3316
E-mail peter@epn.net


********************************

Bart-Jan Flos
BartJan.Flos@vb.nl
VB Deloitte & Touche Management Consultants
Postbus 636, 3430 AP Nieuwegein
tel: 030 - 607 2385 fax: 030 - 6042 354
http://www.deloitte.nl/

Electronic Highway Platform Nederland
Postbus 649
2270 AP Voorburg
Tel: 070 - 3373 624 Fax: 070 - 3373 636
http://www.epn.net

Deel: ' Wim Deetman nieuwe voorzitter EPN '
Lees ook