Ingezonden persbericht


()

Persbericht

Wim van der Eijk benoemd tot Vice-President van het Europees Octrooibureau

München, 9 november 2011 - De Raad vvan Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft Wim van der Eijk benoemd tot Vice-President van het Europees Octrooibureau (EOB). De heer Van der Eijk is 54 en komt aan het hoofd te staan van het Directoraat-Generaal Appeals (Beroepszaken) van het EOB. Hij volgt de Zwitser Peter Messerli op, die eind november met pensioen gaat. De benoeming gaat op 1 december 2011 in en geldt voor een periode van vijf jaar.

De heer Van der Eijk is sinds 2005 Principal Director Patent Law & Multilateral Affairs (Bestuursdirecteur Octrooirecht en Multilaterale Aangelegenheden) van het EOB. In 2009 en 2010 was hij tevens Vice-President van het Directoraat-Generaal Legal & International Affairs (Juridische en Internationale Aangelegenheden). Voordat hij bij het EOB in dienst trad, was hij werkzaam bij Octrooicentrum Nederland als chief legal officer en manager van de Divisie Octrooien. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en was hij honorair rechter aan het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat octrooigeschillen behandelt. De heer Van der Eijk was voorzitter van de Commissie Octrooirecht van de Europese Octrooiorganisatie en van de werkgroep die de ontwerptekst van de Europese overeenkomst inzake geschillen over octrooien (EPLA) heeft opgesteld.

Peter Messerli is een van de langst zittende Vice-Presidenten in de geschiedenis van het EOB. Gedurende de vijftien jaar die hij aan het roer van DG Appeals heeft gestaan, hebben de Kamers van beroep van het EOB een zeer actieve rol gespeeld bij het vorm geven aan wetgeving en praktijk op veel belangrijke terreinen van het Europese octrooisysteem, waaronder biotechnologie en in computers geïmplementeerde uitvindingen. Onder zijn leiding zijn de Kamers van beroep steeds een hoog gerespecteerde, onafhankelijke rechterlijke instantie geweest en een referentiepunt voor de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. In april 2011 werd de heer Messerli gehuldigd voor zijn bijdrage aan de intellectuele eigendom toen het vakblad Managing IP hem uitkoos voor de 'Outstanding Achievement Award'.

De Raad van Bestuur bestaat uit afgevaardigden uit de lidstaten en is het wetgevend orgaan van de Europese Octrooiorganisatie. De Raad is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van het EOB, de goedkeuring van de begroting en de benoeming van hoger leidinggevenden, waaronder de President en de Vice-Presidenten van het EOB.

Het Directoraat-Generaal Beroepen omvat de Grote Kamer van beroep, de 27 technische kamers van beroep, de juridische kamer van beroep en de disciplinaire kamer van beroep.

Contactgegevens

Deel: ' Wim van der Eijk benoemd tot Vice-President Europees Octrooibureau '
Lees ook