Foster Parents Nederland

Bezoekadres

Van Boshuizenstraat 12

1083 BA Amsterdam

CBF-Keur


---

Windstormen en overstromingen in Colombia

Het PLAN werkgebied Choco in Colombia wordt al sinds de 13e van deze maand geteisterd door windstormen en overstromingen. Tot nog toe ondervond het werk van PLAN geen hinder van de overlast. De overstromingen hebben ondertussen echter ook PLAN families getroffen en bemoeilijken voortgang van het werk.

In het gebied zijn 60 PLAN- families en 182- niet PLAN families getroffen. Een groot aantal families ondervond materiele schade aan hun huizen. Veel huisraad is door de overstromingen verloren gegaan. Ook de voedselvoorziening in het gebied wordt bedreigd en een aantal families heeft geen toegang meer tot schoon drinkwater. Vooral de families (18 in totaal) woonachtig in La Yesca Creek zijn zwaar getroffen. Al hun bezittingen zijn verloren gegaan.

De vervuiling van het overtollige water vormt een grote bedreiging voor de gezondheid in het gebied. Er wordt rekening gehouden met het uitbreken van Malaria en darminfecties. De regering en verschillende noodhulporganisaties coordineren de hulp aan het gebied.

De getroffen families kunnen voorlopig niet actief participeren in de werkzaamheden van PLAN. Ook een vertraging in de communicatie is te verwachten. Over andere eventuele gevolgen voor onze communicatie met Choco ( postblokkade, toewijzingsblokkade) wordt contact opgenomen met PLAN Colombia. Voor meer informatie kunt u bellen met Foster Parent Informatie tel: 020 549 55 55

last updated: 27/09/01

Deel: ' Windstormen en overstromingen in Colombia '
Lees ook