Novem


Auteur: DEN: Duurzame Energie Nederland,

Datum: 14-06-2002

Windturbines geven geen impulsgeluid

Bij het verstrekken van vergunningen voor windturbines wordt rekening gehouden met het geluid dat deze apparaten maken. Hierbij wordt echter uitgegaan van continu geluid. Recentelijk is bij een aantal projecten echter aangekaart dat er mogelijk ook sprake is van impulsgeluid. Dit is veel hinderlijker dan continu geluid, omdat het om korte geluidsstoten gaat die veel meer opvallen. Dit zou betekenen dat windturbines meer afstand moeten houden tot huizen in het kader van de Wet milieubeheer. Novem heeft opdracht gegeven aan ingenieursbureau Lichtveld Buis & Partners (LBP) om te bepalen in hoeverre impulsgeluid een probleem is dat voorkomt bij windturbines.

LBP heeft onderzocht of het aërodynamisch opgewekte rotorgeluid van de windturbine kan leiden tot dergelijke geluidsstoten, bijvoorbeeld door het optreden van het Dopplereffect. Het blijkt dat kleine fluctuaties op hele korte afstand van de turbine nog wel hoorbaar kunnen zijn, maar dat deze op een afstand van 250 meter (normaal gesproken de minimale afstand tot bebouwing) volledig wegvallen. Bovendien vinden de impulsachtige geluidsschommelingen alleen plaats bij kleine, eerste generatie turbines (50 kW). De grotere turbines van vandaag-de-dag draaien te langzaam om geluidsfluctuaties te kunnen opwekken. De conclusie is derhalve dat impulsgeluid geen probleem is bij de plaatsing van windturbines.

Het rapport is hier te downloaden, kies vervolgens publicaties
Zie het origineel http://www.novem.nl/generalro...ID=2914&Deelsite= .

Deel: ' Windturbines geven geen impulsgeluid '
Lees ook