Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Leidschendam, 27 juni 2002

Winkeliers hebben te veel betaald voor ombouw van pinapparatuur

PlatformDetailhandel.nl wil kosten verhalen bij Interpay en banken

Het vermoeden dat de Nederlandse detailhandel is geconfronteerd met onnodig hoge kosten bij de overgang naar de euro is terecht. Het PlatformDetailhandel.nl stelt dat winkeliers te veel hebben betaald voor het gereedmaken van de pinapparatuur voor de euro. Dit wordt bevestigd door het M&I-rapport 'E-day voor de betaalautomaat' dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd.

Het M&I-rapport beschrijft glashelder hoe de aanpassingen zijn doorgevoerd om de pinapparatuur gereed te maken voor de komst van de euro. Het rapport toont duidelijk aan dat niet alle aanpassingen direct zijn gerelateerd aan de euro-overgang, terwijl Interpay en de banken deze aanpassingen wel als zodanig hebben verkocht. Met andere woorden, de detailhandel heeft betaald voor een 'euro-pakket' met aanpassingen dat voor een groot deel niets te maken had met de euro. Dit 'euro-pakket' heeft de detailhandel circa 65 miljoen euro gekost.

Volgens het rapport kunnen de onnodig hoge kosten onder andere verklaard worden door:
- onvolledige en late voorlichting over de benodigde wijzigingen door Interpay en de banken;
- de omvang van de wijzigingen (meer dan noodzakelijk voor de euro en niet gespecificeerd); en
- het feit dat het beleid van banken om de kosten van de ombouw van betaalautomaten deels voor hun rekening te nemen, voorafgaand aan de invoering van de euro, volledig en zonder vooraankondiging werd gewijzigd.
Volgens het PlatformDetailhandel.nl vormen de uitkomsten van het rapport een bedroevende illustratie van het gedrag van banken en Interpay in het betalingsverkeer. Het vermoeden van de detailhandel, dat Interpay de ombouw naar de euro heeft gebruikt om haar monopoliepositie te versterken, wordt door het rapport bevestigd. Interpay is immers de enige organisatie in Nederland die het transport verzorgt en de transacties verwerkt van het elektronisch betalingsverkeer. Tevens bepalen zij de algemene veiligheidseisen ten aanzien van betaalautomaten. In het belang van winkeliers en hun klanten en met het oog op de voortgang van de snelle technologische ontwikkelingen, is het belangrijk dat de onafhankelijke toezichthouder voor het betalingsverkeer zo snel mogelijk operationeel is.

Winkeliers worden keer op keer door het machtsblok van banken geconfronteerd met hoge kosten, onvolledige informatie en onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen binnen het elektronisch betalingsverkeer. "Kosten die niets met de ombouw naar de euro te maken hadden dienen te worden terugbetaald" stelt het PlatformDetailhandel.nl. In het rapport zijn hiervan een aantal voorbeelden duidelijk beschreven.

Het PlatformDetailhandel.nl is een samenwerkingsverband van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (NWR). De Raad Nederlandse Detailhandel treedt op namens de filiaal- en grootwinkelbedrijven. De Nationale Winkelraad treedt op namens de zelfstandige ondernemers in de detailhandel en het winkelambacht, het zogenaamde midden- en kleinbedrijf. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt de totale bedrijfstak detailhandel.

Deel: ' Winkeliers hebben te veel betaald voor ombouw van pinapparatuur '
Lees ook