Ingezonden persbericht


Persbericht
Leidschendam, 14 mei 2009

Winkeliers overwegen aangiftestop
Aangifteprocedure moet op de schop

Onbegrijpelijke aangifteformulieren, lange wachttijden en het ontbreken van een vervolgactie door politie en justitie; winkeliers worden regelmatig geconfronteerd met problemen rondom de aangifte van winkelcriminaliteit. Detailhandel Nederland roept vandaag tijdens de presentatie van het Jaarverslag het kabinet op het aangiftebeleid drastisch te verbeteren. Op dit moment ontvangt Detailhandel Nederland veel klachten. De situatie is onhoudbaar geworden. De nieuwe winkelierskoepel Detailhandel Nederland constateert dat winkeliers overwegen te stoppen met het doen van aangifte.

Afspraken over aangifte winkeldiefstal genegeerd
In 2003 hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een standaard aangifteformulier van één pagina ingevoerd voor winkeldiefstal. Politie Utrecht weigert die standaard inmiddels. Dit korps gebruikt een aangifteformulier van maar liefst acht pagina's dat de winkelier zelf moet invullen. Zo wordt de winkelier gedwongen het werk van de politie te doen.

In strijd met de wet weigert de politie vaak een aangifte op te nemen van een winkeldiefstal die buiten haar regio is gepleegd. Het scheelt de winkelier veel tijd en moeite als hij ook in zijn woonplaats of in de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd aangifte kan doen. Dat de winkelier krijgt te verstaan dat hij over drie weken kan terugkomen, of dat hij pas na herhaaldelijk aandringen een kopie van de aangifte krijgt, zijn geen uitzonderingen.

Geen of gebrekkige opvolging
Schokkend is het relaas van een winkelier die met de dood is bedreigd. Ondanks de vier getuigen van deze doodsbedreiging, heeft de politie niets met de aangifte gedaan. Men nam niet eens de moeite om het slachtoffer hiervan op de hoogte te stellen.

Een ander voorbeeld: een politiekorps pakt een rondtrekkende bende alleen aan voor de elf winkeldiefstallen die in zijn regio zijn gepleegd. De andere 30 aangiften in een andere regio tegen dezelfde bende worden niet meegenomen. Dit betekent een te lage straf.

Bewindvoerder moet aangiftebeleid op de rails zetten Jan Meerman, voorzitter van de nieuwe koepel Detailhandel Nederland: "Al jaren proberen wij de aangiftebereidheid van winkeliers te verhogen maar steeds weer zijn er regiokorpsen die dit doorkruisen. Er moet een bewindvoerder komen die orde op zaken stelt bij de aangifteprocedure van de regionale politiekorpsen."

Detailhandel Nederland vindt dat zo'n bewindvoerder een visie moet ontwikkelen voor het aangiftebeleid van zowel de politie als het Openbaar Ministerie. Daarbij moet aandacht komen voor zaken als afstemming tussen politieregio's voor een adequate opvolging en moet de drempel om aangifte te doen zo laag mogelijk worden.
Detailhandel Nederland is de nieuwe vereniging van de Nationale Winkelraad van MKB- Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Detailhandel Nederland is aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt alle winkeliers van Nederland.

Deel: ' Winkeliers overwegen aangiftestop '
Lees ook