Kamer van Koophandel

Winkelkompas sterkt Schaijkse winkeliers

Een bevestiging van onze ideeën

Een helder beeld over de toekomst van de centra in de gemeente Landerd is al duidelijk aanwezig. Ondernemers en gemeente kennen de sterke en zwakke punten. Toch zijn ze blij met de conclusies en aanbevelingen die de tweede fase van het onderzoek Winkelkompas Oost-Brabant oplevert. ?Het laat zien dat we inderdaad op de goede weg zijn?, geven lokale ondernemers Nico Brands, Frans Schoppema en Harry van Dinther aan.

De Kamer van Koophandel Oost-Brabant startte vorig jaar met het Winkelkompas Oost-Brabant. Hierin worden de regionale ontwikkelingen op winkelgebied beschreven. Het eerste deel van dit Winkelkompas gaf een visie op de totale Oost-Brabantse winkelstructuur. Deze bevindingen werden in het tweede deel verder uitgewerkt voor individuele winkelcentra. Begin juni werden als start de analyses gepresenteerd van enkele regionale winkelcentra, waaronder die van de gemeente Landerd.

Herkenbare zaken
De conclusies en aanbevelingen over de centra van de kernen Zeeland, Reek en Schaijk waren niet verrassend. ?Het zou niet goed zijn als dat wel zo was geweest. Want dan waren we de afgelopen jaren toch op de verkeerde voet bezig?, vertelt Harry van Dinther. De Schaijkse ondernemer is als lid van de commissie Detailhandel van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant nauw betrokken bij het Winkelkompas. Zijn uitspraak krijgt bijval van Nico Brands, secretaris van MKB Schaijk/Reek, en Frans Schoppema, voorzitter van de lokale winkeliersvereniging. De laatste merkt op: ?Het rapport bevat inderdaad heel veel herkenbare zaken. Maar één opmerking viel me wel op. Dat ging over de uitstraling van enkele zogenoemde ?achterkantsituaties? van winkelpanden. Die liet volgens de onderzoekers te wensen over. Op zich is het heel fijn dat een deskundige dat ontdekt en aangeeft.?

Steun
In het onderzoek kwam de streekfunctie van het Schaijkse centrum goed naar voren. ?Daarmee krijgen we steun voor ons idee dat we een centrumfunctie vervullen voor breder gebied. Dat strekt zich inderdaad uit tot de plaatsen aan de Maaskant?, stelt Nico Brands. Die functie betekent wel dat er met de aantrekkingskracht van andere, omliggende centra rekening moet worden gehouden. Frans Schoppema: ?De eigen inwoners van Schaijk maken graag gebruik van het centrum. Maar de mensen uit andere plaatsen rijden voor hetzelfde geld ergens anders naar toe. We zullen dus in moeten zetten op onze toegevoegde waarde. En volgens ons ligt die vooral in de persoonlijke benadering van de winkeliers en de gemoedelijke sfeer in het centrum (verblijfsgebied) van Schaijk. Die zullen we als ondernemers moeten benadrukken.?

Goede basis
Een ander belangrijk mikpunt dat ook uit het Winkelkompas naar voren komt, is de aantrekkingskracht van Landerd voor dagtoeristen en recreanten. ?Met mooi weer komen er hier heel veel fietsers. Blijkbaar spreekt onze gemeente deze mensen aan. We zullen er dus als winkeliers en horecaondernemers voor moeten zorgen dat dit zo blijft en liefst nog groeit. Vooral omdat een levendig centrum met volle terrasjes iedere bezoeker aanspreekt?, aldus het drietal. In samenwerking met de gemeente en de lokale VVV worden daarom bijvoorbeeld inspanningen gedaan om nieuwe wandel- en fietsroutes te ontwikkelen. Ze prijzen zich overigens gelukkig met de goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente en andere lokale organisaties. Dat is volgens de ondernemers een goede basis voor de toekomst.

De analyse uit de tweede fase van het Winkelkompas Oost-Brabant zal zeker worden aangeboden aan de gemeente. ?Zoals gezegd is het een goede bevestiging van wat we tot nu toe hebben gedaan. Bovendien gaan we er natuurlijk met onze collega?s over praten?, stelt het drietal. Het idee bestaat om de onderzoekers uit te nodigen voor een nadere toelichting op hun bevindingen.

Meer informatie over Winkelkompas:

Kamer van Koophandel Oost-Brabant Paul van Moorsel
tel. (040) 232 39 35

Deel: ' Winkelkompas sterkt Schaijkse winkeliers '
Lees ook