Novem


19-Nov

Winnaars Energy Awards 1999 bekend

UTRECHT - Op donderdag 18 november heeft Novem (de Nederlandse onderneming voor energie en milieu) aan zes ge-meenten een Energy Award toegekend. Daarnaast heeft een ge-meente de pu-blieks-prijs gekregen. Bij de uitreiking in de Grote Kerk in Naarden heeft actrice en cabaretière Loes Luca de winnaars bekend gemaakt.

De winnaars zijn:

in de categorie Bedrijven de gemeente Apeldoorn

in de categorie Bouwen de gemeente Hengelo

in de categorie Duurzame Energie de gemeente IJsselstein

in de categorie Eigen Gebouwen de gemeente Wisch

in de categorie Wonen de gemeente De Bilt

In de categorie Verkeer en Vervoer heeft de jury besloten een tweede prijs uit te reiken. Ze heeft de prijs toegekend aan gemeente Alphen a/d Rijn

De gemeenten Leeuwarden, Leiden en Utrecht krijgen een speciale vermelding. Zij hebben een Award gewonnen, omdat zij koplopers zijn op het gebied van energiebeleid.

De uitreiking van de Energy Awards is een initiatief van Novem bv, de Nederlandse onderneming voor energie en milieu. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt Novem gemeenten bij de uitvoering van energie- en milieube-leid. De Energy Awards vormen een stimulans voor gemeenten om energie-- en milieubeleid hoog op de politieke agenda te hou-den. Bovendien konden de aanwezigen een stem uitbrengen op de verkiezing van de Zonneboilerstad 1999. De einduitslag hiervan wordt a.s. zondagmorgen bekend gemaakt in het radioprogramma Varas Vroege Vogels.

In totaal zijn 150 projecten ingezonden voor deze prestigieuze prijs. Novem heeft daaruit twintig gemeenten genomineerd. De jury, onder voorzitterschap van Jan Terlouw, heeft met voldoe-ning vastgesteld dat steeds meer gemeenten zichtbaar aandacht schenken aan energie- en milieu-aspecten op alle beleidsterrei-nen. Vooral de integrale aanpak sprak de jury aan. Wel meent de jury dat er nog op een breed vlak mogelijkheden liggen voor gemeenten om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de samenleving. De jury ver-trouwt erop dat de uitreiking van de Energy Awards daarbij een stimulans vormt.

Bron: Novem

Deel: ' Winnaars Energy Awards 1999 bekend '
Lees ook