Ingezonden persbericht

Cool! Zelf een anti-roken filmpje maken

ARNHEM, 20050511 -- Zaterdag 11 Juni maken de winnaars van de 'Roken is niet Cool' prijsvraag hun eigen anti-roken reclamespotje. Zij hebben zelf het scenario voor het spotje geschreven en zijn uitgekozen om hun scenario te verfilmen.


Het doel van het project is om kinderen op een creatieve manier bewust te maken van de gevaren van roken en hun eigen stem te laten horen. Met preventie als insteek is de prijsvraag uitgeschreven voor kinderen van 10 tot 12 jaar. In Arnhem hebben 47 scholen enthousiast gereageerd. Joanneke Groen van 'Roken is niet Cool': "Uniek aan onze aanpak is dat kinderen zelf over roken nadenken, zelf die filmpjes maken en daarmee medeleerlingen en ouderen waarschuwen".
De filmopnames zullen 's ochtends gebeuren. Daarna is er voor geïnteresseerden een themamiddag met allerlei ludieke 'Roken is niet Cool'- evenementen. Dan worden de filmpjes vertoond, en volgt er een prijsuitreiking. Groen: "De boodschap is: Filmen is Cool - Roken is Uit."

Voor meer informatie: www.rokenisnietcool.nl. Via de site kunnen kinderen tussen 10 en de 12 jaar hun scenario insturen of zich inschrijven voor alleen de middag.

Deel: ' Winnaars 'Roken is niet Cool' maken eigen anti-roken reclamespot '
Lees ook