Gemeente Breda

20-06-2002

Winnaars spoorzoeker

De winnaars van de actie Spoorzoeker voor de Spoorbuurt, inclusief de Ceresstraat en omgeving, zijn bekend. De verkiezing die de afgelopen week heeft plaatsgevonden met als finale de verkiezingsavond van 19 juni, leverde in totaal vijf winnende ideeën op. Het gaat om één idee binnen het thema Onbekommerd wonen, drie ideeën binnen het thema Vooruit komen en één idee voor Spoorbuurt op de kaart.
Mevrouw M. Heerkens, wethouder welzijn, maakte de uitslag bekend tijdens de verkiezingsavond in t Hoefijzer van bierbrouwerij Oranjeboom.
De winnaars gaan met de andere bewoners, organisaties en gemeente aan de slag om de ideeën uit te werken. Nog dit jaar kunnen de eerste ideeën worden uitgevoerd.

De vijf winnaars van de actie Spoorzoeker kunnen vanaf vandaag aan de slag om hun ideeën uit te werken. De verkiezingsronde van Spoorzoeker bestond uit twee ronden: een schriftelijke stemronde voor alle bewoners van Spoorbuurt en een verkiezingsavond op 19 juni voor de inzenders van de ideeën. De resultaten van de twee ronden bepaalden de uiteindelijke uitslag.

Winnaars Spoorzoeker 2002
Thema Onbekommerd wonen
Veiligheid en leefbaarheid in de Driehoefijzerstraat en de St. Josephstraat van mevrouw M. van Reij en buurtgenoten. Het gaat hierbij om fietsenstallingen, knikkertegels, bloembakken enzovoort.

Thema Vooruit komenBinnen dit thema zijn drie prijswinnaars:

Feest op het Platanenplein voor alle bewoners van Spoorbuurt van de heer P. Frishert.
Straatspeeldag voor alle kinderen van de heer P. Frishert. Survivaltocht in de Biesbosch met ongeveer 12 jongeren uit de Spoorbuurt en de politie van de heer R. van Stalle.

Thema Spoorbuurt op de kaartAls eerste kwam hier uit de bus het verder invullen van het Platanenplein met banken, prullenbakken, jeu de boulesbanen en sfeerverlichting, door de heer R. van Dijk.

Kleurrijke reclame
Ongeveer 40 bewoners van Spoorbuurt (inclusief Ceresstraat, Driehoefijzerstraat en St. Jozephstraat) hebben hun steentje bijgedragen aan een levendige verkiezingsbijeenkomst. De ideeën werden op creatieve wijze onder de aandacht gebracht: met kleurrijke maquettes, posters, via een digitale presentatie en zelfs met behulp van meegebracht zwerfvuil. Er ontstonden levendige gesprekken over de leefbaarheid van Spoorbuurt.

Vervolg
De winnaars starten met de uitwerking van hun idee. Ze doen dat samen met andere buurtbewoners, de gemeente, politie, Vertizontaal en woningbouwvereniging St. Laurentius. Dit jaar is  45.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid in Spoorbuurt. Per thema is er  15.000,- te besteden. De mogelijkheid bestaat dat nog een bedrag over is voor andere ideeën

Breda, 20 juni 2002

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economische zaken, mevrouw L v.d. Bruele, projectassistentie Spoorzone telefoon (076) 529 3911 of mevrouw M. Noordegraaf, afdeling Communicatie, telefoon 529 3718.

Deel: ' Winnaars van actie Spoorzoeker Breda '
Lees ook