Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
138

Directie:
voorlichting

09-10-2001

Status:
informatie

Vijf winnende ontwerpen voor het onderwijs van de toekomst

Iedere leerling een eigen coach, franchise-scholen, een ontdekkingsreis op een schateiland met veel muziek en ict, een spel voor scholen om aan de slag te gaan met autonomie en een reeks 'expertsites' waarop mensen over hun beroep, reizen, of hobby's schrijven. Dat zijn de vijf winnende ontwerpen in de wedstrijd die minister Hermans en staatssecretaris Adelmund begin dit jaar uitschreven. Twee ontwerpen van leerlingen met hun wensen voor het onderwijs van de toekomst kregen van de onafhankelijke jury onder voorzitterschap van oud-minister Winsemius een eervolle vermelding. De winnaars presenteren zich vanmiddag op de conferentie 'Ruimte voor initiatief; aanzetten voor de toekomst van het onderwijs' in de Haagse Hogeschool. De ontwerpen van de prijswinnaars worden vervolgens het komende jaar met financiële steun van het ministerie verder uitgewerkt.
De wedstrijd heeft zich in twee ronden afgespeeld. Uit de 433 inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury 20 ideeën. Die inzenders hebben met financiële steun van OCenW hun idee verder uitgewerkt. De jury was onder de indruk van het aantal inzendingen en de inzet die daarbij is getoond. Het is dan ook de bedoeling dat zoveel mogelijk van de geleverde ideeën op een of andere manier een vervolg krijgen. Belangrijke criteria voor de jury waren het innovatieve gehalte en het maatschappelijk draagvlak. De 20 boden oplossingen voor bijvoorbeeld de hoge werkdruk of de budgettaire tekorten en deden voorstellen die goed overdraagbaar zijn aan andere scholen. De vijf uiteindelijke winnaars zijn gekozen omdat ze op een creatieve en realistische wijze vertaling geven aan bestaande ontwikkelingen in het onderwijs. De beide eervolle vermeldingen zijn toegekend omdat de jury waardering had voor de manier waarop leerlingen hierbij zijn ingeschakeld.
Op de website www.onderwijsdebat.nl is een overzicht van de inzendingen te vinden.

De ontwerpwedstrijd was een uitnodiging van Hermans en Adelmund aan iedereen die zich bij onderwijs betrokken voelt om ideeën in te sturen over hoe de school tegemoet kan komen aan de eisen die de samenleving van de 21ste eeuw stelt. Zij gaven hiermee een vervolg op hun beleidsbrief 'Onderwijs in stelling' (november 2000) waarin zij hun visie formuleerden op het onderwijs van de toekomst. Daarnaast heeft een groep van 33 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs (de initiatiefrijke scholen) nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en beleidsruimte in kaart gebracht. Ook deze ideeën worden vanmiddag op de conferentie gepresenteerd.


Zie ook:
winnaars en eervolle vermeldingen

omhoog laatst bijgewerkt 09-10-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Winnende ontwerpen voor het onderwijs van de toekomst '
Lees ook