Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

12-06-2002
Winning grasgewas bermen in de gemeente Stadskanaal

Voor het seizoen 2002 bestaat weer de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, grasgewas van bermen te winnen.

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk richten tot de Gemeente Stadskanaal, de heer E.H. Huiting, afdeling Voorbereiding, Realisatie en Onderhoud, Postbus 140, 9500 AC te Stadskanaal. De behandeling van de aanvragen geschiedt in volgorde van binnenkomst. Bij opgave vermelden om welke berm (bermgedeelte) het gaat.

Deel: ' Winning grasgewas bermen in de gemeente Stadskanaal '
Lees ook