Katholieke Universiteit Brabant

Pieter Winsemius bijzonder hoogleraar Management van Duurzame Ontwikkeling

Pieter Winsemius (57), voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Management van Duurzame Ontwikkeling vanwege de Sustainability Challenge Foundation (SCF) aan de Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant.

Management van duurzame ontwikkeling is een nieuw vakgebied dat zich met name heeft ontwikkeld sinds de VN Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Winsemius zal zich op deze nieuwe leerstoel bezighouden met de vraag hoe de veranderingsprocessen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, vorm kunnen worden gegeven. Hij zal daarbij aandacht besteden aan de interactie tussen verschillende actoren, maar ook aan de processen die op individueel vlak nodig zijn om veranderingen te stimuleren en te assimileren.
De leerstoel wordt ingebed in het Instituut Globus (Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikkeling), waarvan Ruud Lubbers, hoogleraar Globalisering van Economie en Samenleving, de voorman is.

De Sustainability Challenge Foundation is gelieerd aan de ministeries van VROM en LNV, de Vereniging Natuurmonumenten, het Deense ministerie voor Energie en Milieu en Environmental Resources Management (een van de grootste milieu-adviesbureaus ter wereld). Vanaf 1994 organiseert de SCF jaarlijks een International Programme on the Management of Sustainability, een executive training van 9 dagen voor gemiddeld zo'n
45 deelnemers vanuit de gehele wereld.

Pieter Winsemius is na zijn ministerschap (1982 - 1986) in dienst getreden als senior firmant bij McKinsey & Company. Van 1986 t/m 1998 was Winsemius bestuurslid (1988 - 1998 voorzitter) van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij is eredoctor van de Technische Universiteit Delft.

Voor nadere informatie: Voorlichting en Externe Betrekkingen KUB, Maurice Ackermans, tel. 013-4662004.


23-09-1999 KUB

Deel: ' Winsemius hoogleraar Management van Duurzame Ontwikkeling '
Lees ook