Rabobank Nederland

Winst Arcadis stijgt van NLG 32,1 mln tot NLG 34,2 mln

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

Ingenieursbureau Arcadis heeft in 1998 een nettoresultaat voor buitengewone lasten geboekt van NLG 34,2 miljoen, een stijging met 6,4% ten opzichte van de NLG 32,1 miljoen die over 1997 werd behaald. Dat heeft Arcadis donderdag voorbeurs bekendgemaakt.

Per aandeel bedroeg de nettowinst voor buitengewoon resultaat NLG 1,78. In 1997 was dat NLG 1,70. Arcadis stelt een keuzedividend van EUR 0,30 (NLG 0,66) per aandeel voor, tegen een dividend van NLG 0,62 in 1997. Voor 1999 verwacht Arcadis - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - hogere groeipercentages in omzet en resultaat dan in 1998 werden behaald.

Volgens Arcadis vormden de 'goede resultaten' in de Nederlandse advies- en infrastructuur en de bijdrage van de Spaanse en Amerikaanse bedrijven de belangrijkste pijlers onder het bereikte winstcijfer. Daarnaast werd ook door acquisities bijgedragen aan het resultaat. Het bedrijf realiseerde in 1998 NLG 1.275 miljoen aan bedrijfsopbrengsten, ten opzichte van NLG 1.268 miljoen in 1997.

In verband met een reorganisatie in het vierde kwartaal van 1998 bij een deel van de uitvoeringsactiviteiten van het ingenieursbureau heeft Arcadis over 1998 een buitengewone last van netto NLG 3,9 miljoen genomen. De buitengewone last heeft betrekking op de afstoting van het Duitse bedrijf Becker en de herstructurering van uitvoeringsactiviteiten in Nederland. Daarnaast werd besloten in Amerika de ativiteiten op het gebied van natte grondreiniging te beeindigen.

Arcadis voorziet dat de goede marktcondities in Nederland, de meeste andere Europese landen en de Verenigde Staten in 1999 aan zullen houden. Over de Duitse markt blijft de verwachting voor ontwikkeling echter onzeker. Arcadis verwacht voor Azie en Latijns-Amerika over het algemeen een beperkte groei. De onderneming legt in 1999 prioriteit bij uitbreiding van de activiteiten in de Verenigde Staten. Het doen van overnames in Latijns-Amerika hangt af van de terugkeer naar monetaire stabiliteit in die regio. 'Gelet op het voorgaande verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 1999 hogere groeipercentages in omzet en resultaat dan in 1998 zijn behaald', concludeert Arcadis.

Arcadis meldt donderdag dat de markt voor ingenieursdiensten in de belangrijkste regio's waar de onderneming actief is - Europa en de Verenigde Staten - in algemene zin groeiden in 1998. De sterkste ontwikkeling zag het Arnhemse bedrijf in de markt voor infrastructuur, en dan met name in de VS, Nederland en Spanje. Ook in het segment bouw was sprake van een gunstige markt, met uitzondering van Duitsland.

Arcadis versterkte in 1998 verder de posities op verschillende thuismarkten, zoals door acquisities in Duitsland en Belgie. In Duitsland werd de overname van Grebner medio 1998 gerealiseerd. Met deze acquisitie behoort Arcadis nu tot de top 5 van ingenieursbureaus in het land. In Belgie vond een uitbreiding plaats door de overname van het ingenieursbureau Lapere. In het Vlaamse deel van Belgie zit Arcadis nu in de top 3. In Brazilie en Polen werden daarnaast samenwerkingsverbanden aangegaan die de positie van de onderneming in deze opkomende economieeen moet versterken. Als de bureaus en de economie van de landen zich gunstig ontwikkeld, overweegt Arcadis een gedeeltelijke of volledige overname.

Deel: ' Winst Arcadis stijgt naar 34,2 miljoen '
Lees ook