CBS Persbericht


Datum: 23-04-99

Winst beurs nv’s stagneert

Het nettoresultaat van de Nederlandse beursfondsen over 1998 bedraagt 49,3 miljard gulden. Dat is 0,7 miljard gulden ofwel ruim één procent minder dan in 1997. Daarmee stagneert de winst na vijf achtereenvolgende jaren van groei. De omzet van alle ondernemingen tezamen is in 1998 nog met 4% gestegen tot 790,1 miljard gulden. Dat blijkt uit gegevens van het CBS in Heerlen.

De industrie heeft een grote invloed op het stagneren van de winsten. In deze bedrijfstak zijn de resultaten zeer wisselend, met sterke uitschieters naar boven en naar beneden. Per saldo is het resultaat in de industrie in 1998 gedaald met 12%.

Industrie toont wisselend beeld

De industrie neemt met bijna de helft van het aantal ondernemingen een belangrijke positie in op de beurs. Het nettoresultaat neemt in 1998 af met 3,7 miljard gulden tot 26,7 miljard gulden. Binnen de bedrijfstak lopen de ontwikkelingen zeer uiteen. Een negatieve uitschieter is de chemie. Daar is de winst met driekwart gedaald tot 3,2 miljard gulden. Bij de uitgeverijen daarentegen stijgt het nettoresultaat zeer fors en wel met 137% tot 2,7 miljard gulden. De uitkomsten worden sterk beïnvloed door ontwikkelingen bij enkele individuele ondernemingen.

Stijgers en dalers

Vier bedrijfstakken tonen in 1998 een stevige groei. Dat zijn de financiële instellingen, de bouwnijverheid, de handel en de dienstverlening. Het nettoresultaat van de financiële instellingen over 1998 bedraagt 13,5 miljard gulden (+ 17%). In de bouwnijverheid, de handel en de dienstverlening stijgt de winst met een kwart.

Een dissonant is de bedrijfstak vervoer en communicatie. In die bedrijfstak daalt de winst met 5% tot 2,9 miljard gulden. Dat resultaat is exclusief de jaarcijfers van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij NV.

Meeste ondernemingen overtreffen resultaat van 1997

Van de 136 ondernemingen in het onderzoek hebben er 108 over 1998 een beter resultaat geboekt dan in 1997 (+14,7 miljard gulden). Bij de overige 28 beursfondsen is het resultaat gedaald (-15,4 miljard gulden). Tien ondernemingen hebben in 1998 een verlies geleden van in totaal 265 miljoen gulden.

Technische toelichting

Het nettoresultaat van een onderneming is dat deel van de omzet dat uiteindelijk na aftrek van alle kosten en belastingen beschikbaar komt. Ofwel om aan de aandeelhouders uit te keren, ofwel om de financiële positie te versterken. Deze voorlopige uitkomsten zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 136 Nederlandse beursfondsen, die onlangs bekend zijn gemaakt.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr. H.H. Smeets, tel. (045) 570 69 57; e-mail: eses@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen via de persdienst, tel. (070) 337 58 16.
Tabel: Omzet en nettoresultaat beurs-nv’s 1998 aantal omzet nettoresultaat

1998 mutatie tov. 1997

1998 mutatie tov. 1997

mld gld


mld gld


Totaal

136

790,1


49,3


-1 Industrie

61

387,4


-7

26,7


-12 Voeding


94,4


-2

5,7


-40 Uitgeverijen


20,6

13

2,7

137 Chemie

12

161,4


-17

3,2


-74 Metaal

10

20,5


0,9


-4 Machines en elektronica

15

86,2


14,2

115 Overig


4,4


0,1


-35

Bouwnijverheid


36,4


0,9

26 Handel

28

132,0


3,9

26 Vervoer en communicatie


47,3


2,9


-5 Financiële instellingen


156,7

28

13,5

17 Dienstverlening

21

30,2

25

1,3

25

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 23 april 1999

Deel: ' Winst beurs nv's stagneert '
Lees ook