PERSBERICHT

WINST BOUWFONDS NEEMT IN 1999 TOE TOT NLG 200 MILJOEN

Bouwfonds (ontwikkeling, financiering en management van vastgoed) heeft in 1999 een duidelijk hoger financieel resultaat behaald. Het nettoresultaat zal naar verwachting uitkomen op ruim NLG 200 miljoen, een stijging van ca. 12% ten opzichte van 1998 (NLG 180 miljoen). Het balanstotaal zal vermoedelijk uitkomen op ca. NLG 33 miljard (1998: NLG 29 miljard).

Dit heeft ir. C. Hakstege, voorzitter van de Raad van Bestuur van N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, bekend gemaakt tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

De jaarcijfers 1999 van Bouwfonds zullen op 11 april 2000 worden gepubliceerd.

Hoevelaken, 5 januari 2000
N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Voor nadere informatie:
Bouwfonds Concerncommunicatie
Ir. J.H. Kingma, tel: 033 25 39 220
Internetadres: www.bouwfonds.nl

Deel: ' Winst Bouwfonds neemt in 1999 toe tot 200 miljoen gulden '
Lees ook