Winst DHV 24% gestegen
Voorlopige jaarcijfers 1998

De DHV Groep sluit 1998 af met een operationeel resultaat van f 24,5 miljoen. Een verbetering van ruim f 4 miljoen ten opzichte van 1997. Het nettoresultaat steeg met ca. 24% tot f 13,6 miljoen. De omzet steeg tot f 490 miljoen. De toegevoegde waarde bedroeg f 354 miljoen, een stijging van 21% ten opzichte van 1997 (f 291 miljoen). Deze stijging komt voor tweederde uit autonome groei en eenderde door acquisities.

© DHV

www.dhv.nl

Deel: ' Winst DHV in 1998 met 24 procent gestegen '
Lees ook