Halfjaarresultaten Vendex KBB in Euro

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING EERSTE HALFJAAR 1999/2000 1998/99 (x € miljoen) pro forma


Netto-omzet 2.042,9 1.953,5 + 4,6% Bedrijfsresultaat operationeel 67,6 44,0 + 54% Resultaat onroerend goed 15,9 2,3 Financiële baten en lasten – 18,2 – 25,9 – 30% Waardeveranderingen – 0,9 1,4 Belastingen – 21,3 1,8
Nettowinst 43,1 23,6 + 83%

OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT PER GROEP EERSTE HALFJAAR

Netto-omzet Operationeel Resultaat bedrijfsresultaat onroerend goed excl. O.G 1999/2000 1998/991999/2000 1998/99 1999/2000 1998/99 (x € miljoen) pro pro pro forma forma forma Warenhuizen 944,3 921,2 11,3 0 15,9 0,5 de Bijenkorf 148,8 142,5 Hema 390,3 392,5 Vroom & Dreesmann 405,2 386,2 Speciaalzaken 1.080,0 1.012,4 60,4 47,2 - - Fashion 332,6 318,5 Hard Goods 462,4 416,6 Doe-Het-Zelf 285,0 277,3 Totaal 2.024,3 1.933,6 71,7 47,2 15,9 0,5 detailhandel Overige 18,6 19,9 – 4,1 -3,2 - 1,8 activiteiten Totaal 2.042,9 1.953,5 67,6 44,0 15,9 2,3

BELANGRIJKSTE CIJFERS PER GEWOON AANDEEL EERSTE HALFJAAR

(in euro) 1999/2000 1998/99

Nettowinst* 0,440 0,331 Nettowinst ** 0,440 0,222

Interim-dividend 0,113 0,113 * 1998/99 Vendex N.V. excl. Vendex Food Groep en Vedior ** 1998/99 Vendex KBB pro forma

GECONSOLIDEERDE BALANS 31 juli 1999 31 juli 1998 31 jan. 1999 (x € miljoen) pro forma ---------------------------------------------- --------------------------- Vaste activa Materiële vaste activa 1.143,5 1.153,5 1.144,4 Financiële vaste activa 84,4 109,4 86,7 --------------- --------------------------- 1.227,9 1.262,9 1.231,1 Operationeel werkkapitaal 473,8 552,7 378,5 --------------- --------------------------- 1.701,7 1.815,6 1.609,6 --------------- --------------------------- Gefinancierd met: Netto rentedragende schuld * 805,5 1.044,6 712,9 Voorzieningen 393,0 435,7 408,9 Nog niet gerealiseerde winst 20,4 21,3 20,9 op verkochte panden Groepsvermogen Eigen vermogen 480,5 312,2 400,6 Aandeel van derden 2,3 1,8 66,3 --------------- --------------------------- 482,8 314,0 466,9 --------------- --------------------------- 1.701,7 1.815,6 1.609,6 --------------- ---------------------------

* Incl. € 182 miljoen achtergestelde lening

OVERIGE GEGEVENS Eerste Eerste halfjaar halfjaar 1999/2000 1998/99 pro forma


Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 87,4 87,2 (x mln) Interestdekking 4,6 1,8 Solvabiliteit * 31% 22% Gearing (netto rentedragende schuld / 167% 333% groepsvermogen) Bedrijfsresultaat excl. onroerend goed / 3,3% 2,3% netto-omzet * Groepsvermogen (incl. achtergestelde lening) als % van balanstotaal 31 juli 1999 31 jan. 1999 31 juli 1998


Aantal vestigingen 2.489 2.463 2.453 Aantal medewerkers 51.500 51.700 50.600

Zoekwoorden:

Deel: ' Winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 1999 Vendex/KBB '
Lees ook