Capelle a/d IJssel, 17 juni 1999

Winst ENECO stijgt in 1998 met 25% naar 181 miljoen.

Energie- en telecommunicatieconcern ENECO heeft over het boekjaar 1998 een winst behaald van 181 miljoen gulden. In 1997 bedroeg de winst 144 miljoen. De financiële omzet bleef gelijk op 3231 miljoen gulden. Vrijwel de gehele winst wordt toegevoegd aan de reserves. Daardoor stijgt de solvabiliteit van ENECO met 5% tot 28,1 %.

De afzet van gas en warmte was in 1998 iets lager dan in het voorgaande jaar. Dit is het gevolg van een gemiddeld hogere buitentemperatuur, die een directe invloed heeft op de energieverkoop.

In 1998 nam het aantal klanten voor elektriciteit met 1,5% toe tot 1.016.000. Voor gas en warmte was de stijging van het aantal klanten respectievelijk 0,3 en 0,2 %. Bij de kabelTV nam het aantal klanten toe met 3% tot 585.000.

Ondanks de toenemende concurrentie in de markt voor elektriciteitslevering aan grote industriële klanten wist ENECO alle grote klanten te behouden en daarnaast enkele in andere regio’s te winnen. Dit komt overeen met de doelstelling om de oorspronkelijke industriële markten in Zuid-Holland te behouden en nieuwe afzet buiten het oorspronkelijke werkgebied te winnen. Het leveren van toegevoegde waarde, een sterke inkooppositie en een concurrerende prijsstelling zijn de wapens die ENECO hiervoor inzet.

ENECO zal daartoe de werkprocessen verder vereenvoudigen en de in 1998 ingezette kostenverminderingsoperatie verder doorzetten.

De winst werd in 1998 gunstig beinvloed door een eenmalige bate van

24 miljoen gulden. Voor het jaar 1999 verwacht ENECO een verdere stijging van de winst, mede door het behalen van voordelen uit een lease en leaseback transactie die onlangs is gesloten voor een deel van het elektriciteitsnet. In 1998 sloot ENECO een lease en leaseback transactie voor het gas- en warmtenet. Dit heeft een forse eenmalige bate opgeleverd. Daar staan éénmalige kosten voor de verdere afslanking van het concern (88,1 miljoen gulden) en de aanpak van het millenniumprobleem bij ENECO (21,2 miljoen gulden) tegenover. De eenmalige bate bleef daardoor in 1998 beperkt tot 24 miljoen gulden.

ENECO wil haar inkooppositie verder verstevigen en klanten aan zich binden door het leveren van maatwerk. Het concern geeft daarom hoge prioriteit aan het uitwerken van de plannen voor de vorming van een trading-alliantie met Shell. In 1999 staat daarnaast een herindeling van de energiebedrijven op het programma. Het aantal energiebedrijven zal in eerste instantie worden teruggebracht van 8 naar 4. Hiermede moet de meest marktgerichte- en efficiente vormgeving van technische- en klantprocessen verkregen worden.

De modernisering van de kabelTV-netten zal door ENECO in enkele jaren afgerond worden zodat nieuwe producten als internet via de kabel geleverd kunnen worden. Net als bij energie zal ENECO op kabel- en telecomgebied alert blijven op mogelijke samenwerking met derden om de doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezelijken.

In het werkgebied van ENECO wist het energiebedrijf in 1998 door energiebesparing een reductie van de CO2 uitstoot te bewerkstelligen van 130.000 ton. Daardoor is de doelstelling uit 1990 om in het jaar 2000 een jaarlijkse reductie in de uitstoot van 2 miljoen ton CO2 te bereiken reeds voor 95% gehaald.

Klanten met vragen kunnen op werkdagen gratis bellen met de afdeling Service & Informatie van ENECO KabelTV & Telecom 0800 - 0603.

Deel: ' Winst ENECO stijgt in 1998 met 25% naar 181 miljoen '
Lees ook