PERSBERICHT

FREE RECORD SHOP HOLDING N.V.
behaalt in 1998/99 winststijging van 18%
Wederom stijging verwacht van nettowinst per aandeel in 1999/2000


· Omzet NLG/Euro 456,6/207,2 mln + 12,9%

· Nettowinst NLG/Euro 14,9/6,7 mln + 18,0%
· Winst per aandeel NLG/Euro 4,10/1,86 + 15,5%
· Dividendvoorstel NLG/Euro 1,40/0,64 + 16,7%

Free Record Shop Holding N.V. heeft over het boekjaar eindigend per 30 september 1999 een belangrijk hogere nettowinst en winst per aandeel behaald. Daarmee is gepresteerd conform de voor het verslagjaar afgegeven prognoses en is de opgaande lijn van het voorafgaande jaar doorgetrokken. Voor het lopende jaar 1999/2000 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wederom een stijging van de nettowinst per aandeel verwacht.

Omzet en resultaten
De omzet is met 12,9% vergroot tot NLG 456,6 miljoen (1997/1998: NLG 404,4 miljoen). De brutomarge steeg met 12,0% tot NLG 154,6 miljoen (1997/1998: NLG 138 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam 13,4% hoger uit op NLG 24,0 miljoen (1997/1998: NLG 21,1 miljoen). De nettowinst steeg met 18% tot NLG 14,9 miljoen (1997/1998: NLG 12,6 miljoen). De winst per aandeel steeg met 15,5% tot NLG 4,10 (NLG 3,55) over het per 30 september 1999 aantal van 3.626.408 geplaatste gewone aandelen, dat ten opzichte van een jaar eerder met 76.026 stuks toenam door de keuze van aandeelhouders voor stockdividend en het uitoefenen van opties.

Gang van zaken
In bijna alle markten waar Free Record Shop Holding N.V. werkzaam is heeft de cd-markt een dalende tendens laten zien. De winkels van Free Record Shop Holding N.V. hebben daarentegen een autonome omzetstijging gerealiseerd van circa 5%. In het verslagjaar heeft Free Record Shop Holding N.V. wederom fors geïnvesteerd om haar marktposities te versterken en om zich van toekomstige omzet- en winstgroei te verzekeren. Er zijn negentien nieuwe winkels geopend en een winkel is gesloten. In totaal hebben in het verslagjaar rond 40 miljoen mensen de winkels van Free Record Shop Holding N.V. bezocht. Van hen is vijftig procent koper; zij zorgden voor hogere omzet en een verdere stijging van het marktaandeel. De Free Record Shop Stationskiosken zijn zeer succesvol geweest, hebben een grote omzetgroei behaald en goed bijgedragen aan het resultaat. De vanLeest Platenspeciaalzaken hebben het aantal winkels met acht vergroot, onder andere door de overname van zeven Studio Fox-winkels. FAME music in Amsterdam, de beste en grootste megastore van de Benelux, groeide uit tot naar omzet gemeten het drukste verkooppunt voor home-entertainment van Nederland. De activiteiten in België en Luxemburg zijn eveneens succesvol geweest. De ontwikkeling in Noorwegen was teleurstellend.

Internet
In het verslagjaar is de vernieuwde internetsite geopend. Hiermee bereikt Free Record Shop Holding N.V. een geheel nieuw koperspubliek. Daarmee is internet een extra distributiekanaal geworden. Met een belang van 5% is deelgenomen in het initiatief van de gratis internetprovider ZON. ZONNET B.V. streeft naar een eigen beursnotering in de loop van 2000. De overtuiging dat Internet als aanvulling fungeert voor de winkels begint steeds meer bewaarheid te worden. Free Record Shop Holding N.V. blijft verder investeren in de ontwikkeling van www.frs.nl.

Dividendvoorstel
Aan de op 2 februari 2000 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over het boekjaar 1998/1999 vast te stellen op NLG 1,40 per aandeel in contanten of, naar keuze van de aandeelhouder, in aandelen ten laste van de belastingvrij uitkeerbare agioreserve. Het percentage van dit stockdividend zal op 2 februari 2000 bekend worden gemaakt.

Vooruitzichten
De jaarlijkse groei van het aantal winkels, de renovatie van bestaande winkels, reorganisatievoordelen, de mogelijkheid om via onze winkels en website legaal muziek te downloaden en de groei van verkoopmogelijkheden via internet geven ons het volste vertrouwen in een positieve omzet- en winstontwikkeling voor de komende jaren.

De Raad van Bestuur verwacht voor het boekjaar 1999/2000, onvoorziene omstandigheden daargelaten, een omzet te realiseren die boven NLG 500 miljoen ligt, met opnieuw een stijging van de nettowinst per aandeel.

Voor de daarop volgende jaren verwachten wij een verdere stijging van omzet en nettoresultaat.

De algemene vergadering van aandeelhouders zal op 2 februari 2000 worden gehouden.

Capelle aan den IJssel, 7 december 1999.
Raad van Bestuur Free Record Shop Holding N.V.

Voor nadere informatie:
Dhr W.H. Hurts, financieel directeur Free Record Shop Holding N.V.
tel: 010 - 284 47 06
fax: 010 - 284 47 11
e-mail: whurts@frs.nl

Zie ook onze website: www.frs.nl

Deel: ' Winst Free Record Shop Holding N.V. stijgt als voorzien '
Lees ook