Rabobank Nederland

ICT Automatisering: winst 1998 NLG 15,3 mln (9,5)

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

ICT Automatisering heeft over 1998 een nettowinst behaald van NLG 15,3 miljoen, vergeleken met NLG 9,5 miljoen een jaar eerder. Dit heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. De winst per aandeel steeg van NLG 1,15 naar NLG 1,85. ICT Automatisering keert over 1998 een dividend uit van NLG 0,74, vergeleken met NLG 0,46 een jaar eerder.

De omzet kwam uit op NLG 111,5 miljoen, een stijging van 28,3% (1997: NLG 86,9 miljoen). 'De nettowinst steeg onder meer door de verbeterde positionering van ICT in de markt en een voortgaande kostenbeheersing', aldus de onderneming.

ICT verwacht voor 1999 een stijging van het resultaat met tenminste 30%. 'ICT verwacht dat de groei van de Embedded Software markt in 1999 onverminderd zal voortzetten. De betrokkenheid van ICT bij het millenniumprobleem is klein. ICT zal daarom van het verwachte wegvallen van de vraag naar millenniumdiensten geen nadelige effecten ondervinden. De mate van groei van omzet en resultaat wordt veel meer bepaald door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Naast mogelijke acquisities verwacht ICT in 1999 een verdere autonome groei te kunnen laten zien. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het resultaat in 199 naar verwachting ten minste 30% stijgen', aldus ICT.

'In lijn met het beleid van de afgelopen jaren heeft ICT ook in 1998 volop aandacht besteed aan de verder verbetering van het personeelsbeleid. Doel hiervan is om de ontwikkeling van de ICT-medewerkers te verbeteren, hen daarbij te ondersteunen en hun betrokkenheid bij de onderneming te vergroten. Als gevolg van dit beleid is het verlooppercentage in 1998 gedaald naar 10, in vergelijking met 12 in 1997. Om verder te kunnen groeien heeft ICT in 1998 haar wervingsteam verder uitgebreid. Daarnaast heeft ICT voor het eerst gebruik gemaakt van radioreclame om nieuwe medeerkers te werven, werden op diverse hogescholen colleges gegeven en werden afstudeerplaatsen aangeboden om potentiele nieuwe medewerkers vroeg binnen de onderneming te krijgen', aldus ICT.

Deel: ' Winst ICT Automatisering 1998 15,3 miljoen gulden '
Lees ook