Winst Nederlandse bedrijven verdampt door kosten mobiliteit


LOOSDRECHT, 20141002 -- Zakelijke mobiliteit kost werkgevers vele miljarden op jaarbasis. Een groot deel van deze kosten wordt gespendeerd aan woon-werk verkeer. Dit kan 15 tot 20 procent goedkoper door o.a. een efficiëntere inzet van vervoersmiddelen en meer grip op de totale mobiliteitskosten. Werkgevers willen wel bezuinigen op mobiliteit, maar weten vaak niet waar te beginnen doordat de kosten vaak verspreid zijn over meerdere afdelingen. Een ‘blinde vlek’ waar werkgevers moeilijk grip op krijgen. Bovenal rust er vaak nog een taboe op het aanspreken van medewerkers op hun reisgedrag.

Paul Jan Jacobs is organisator van de jaarlijkse vakbeurs Ecomobiel, die zich focust op het economisch en duurzaam omgaan met mobiliteitsvraagstukken. “Als je bedenkt dat 10% tot 20% van de personeelskosten bestaat uit directe mobiliteitskosten, dan hebben we het over een potentiële besparing van ruim een miljard euro op jaarbasis.” Elke bespaarde euro is er één voor ondernemers, maar: “De auto geldt vaak nog steeds als een ‘heilige koe’ en verworven recht voor veel werknemers.”

Bredere kijk
Toch gloort er zeker ook hoop volgens Jacobs: “Je ziet sinds een aantal jaar een transitie rondom de aanpassingen van de autoregeling. Het wordt minder vanzelfsprekend dat medewerkers een auto van de zaak krijgen.” Daarnaast kiest de werknemer zelf steeds vaker voor de CO2 arme en fiscaal aantrekkelijke auto die een aanzienlijke besparing oplevert voor wagenparken. De jongere werkende generatie ontwikkelt daarnaast een bredere kijk op mobiliteit: 87% van de medewerkers tot 34 jaar kiest vaker voor alternatieve vervoersoplossingen. Aanbieders van mobiliteitskaarten - waarbij werknemers combinaties kunnen maken van bijvoorbeeld trein, bus, tram, metro, poolauto, taxi, OV-fiets, P+R parkeren en huurauto – zien een groeiende belangstelling. Onderzoek van CE Delft heeft uitgewezen dat alleen al de inzet van deze mobiliteitskaart een voordeel kan opleveren van 1,4 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Versnippering
Een van de oorzaken van het grote aandeel van mobiliteitskosten in het personeelsbudget is een gebrek aan inzicht in het kostenplaatje. Athlon Car Lease vroeg 120 CFO’s naar hun inzichten in de mobiliteitskosten van hun bedrijf. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat bijna niemand weet hoe het totale kostenplaatje van mobiliteit eruit ziet. Woordvoerder Folkert Ruiter: “De kosten zijn vaak verdeeld over verschillende interne afdelingen en kostenposten: zo valt de leaseauto onder HRM, terwijl de afdeling Financiën over de onkostendeclaraties gaat.”

Totaalaanpak mobiliteit
Ruiter verklaart verder: “Wij zien dat zakelijk reizen verandert van een leaseauto naar een totaalaanpak van mobiliteit: van total cost of ownership (TCO) naar total cost of mobility (TCM). Als je gaat werken op basis van TCM breng je de reisbehoeften en –kosten voor alle mobilisten binnen een bedrijf in kaart. Een beleid op basis van TCM leidt tot meer grip op mobiliteitskosten, een hogere medewerkerstevredenheid en minder milieubelasting.”

Verantwoordelijkheid 
Giuliano Mingardo van de Mobility Management Academy (Erasmus Universiteit Rotterdam) is het met deze visie eens. “Doordat mobiliteit geen eenduidige kostenpost is op de balans van een bedrijf, is er ook niemand die daarop afgerekend wordt. Waar je voor andere zaken een duidelijk target neer kunt leggen bij managers, is dat in dit geval niet mogelijk. Officieel ‘bestaat’ mobiliteit als kostenpost dan ook niet. Wij hebben op de universiteit bijvoorbeeld onderzocht wat het kost om iedereen iedere dag fysiek aanwezig te laten zijn. Het blijkt dat dit tussen de 14 en 20% van de totale loonkosten bedraagt.”

Weerbarstige praktijk
Mobiliteitsmanagement-specialist Mingardo volgt de ontwikkelingen al jaren op de voet. “Eigenlijk vindt iedereen het verhaal fantastisch: kostenbesparing, bijdragen aan het reduceren van CO2-uitstoot en het creëren van een positief imago. Echter, er zijn maar weinig bedrijven die daadwerkelijk maatregelen treffen. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam als belangrijkste punt naar voren dat bij een zogeheten ‘compelling event’ de introductie van mobiliteitsmanagement aanzienlijk gemakkelijker maakt. Denk hierbij aan een verhuizing, reorganisatie of het aantreden van een nieuwe directie met een geheel eigen visie.


Deel: ' Winst Nederlandse bedrijven verdampt door kosten mobiliteit '
Lees ook