Polynorm

Persberichten

25 februari 99 Winst Polynorm stijgt tot NLG 30,2 miljoen

De netto winst over 1998 van de Polynorm Groep bedroeg NLG 30,2 miljoen: een toename van 9,8% ten opzichte van 1997.

De cashflow nam met 8,3% toe tot NLG 69,3 miljoen (1997: NLG 64,0 miljoen).

De geconsolideerde omzet steeg met 13% tot NLG 804 miljoen (1997: NLG 711 miljoen). De autonome groei hierin bedroeg 5%.

Van de omzet werd NLG 636 miljoen (79%) buiten Nederland gerealiseerd. De Duitse omzet bedroeg 51% van het totaal. De externe groei werd vooral veroorzaakt door het meeconsolideren van het eind 1997 geacquireerde Bruynzeel Deuren.

De autonome omzetgroei werd door de divisies Automotive en Plastics gerealiseerd. De divisie Installatieprodukten hield, ondanks het afstoten van een handelspakket, haar omzet op peil.

Met name door grote logistieke problemen in Nederland was de autonome omzetgroei bij de divisie Bouwprodukten negatief.

Het bedrijfsresultaat van de Polynorm Groep nam met 3,9% toe.

De divisie Bouwprodukten moest winstdaling laten zien. Dit werd binnen de divisie vooral veroorzaakt bij de werkmaatschappij Polynorm Bouwprodukten B.V. door productiebesturingsproblemen en een zwak laatste kwartaal.

Het goede resultaat van de divisie Installatieprodukten kon opnieuw worden gehandhaafd, ondanks de ook voor deze divisie voortdurende vraaguitval in Duitsland. Versnelling van de marktintroductie van nieuwe producten was hiervoor de belangrijkste reden.

De divisie Automotive zag haar bedrijfsresultaat aanzienlijk verbeteren door een volledige bezetting en een belangrijk toenemende productiviteit. Het eerder aangekondigde sterk negatieve resultaat van de Duitse minderheidsdeelneming Grau Werkzeugbau kon daarmee ruimschoots worden gecompenseerd.

De divisie Plastics realiseerde eveneens een toename van het bedrijfsresultaat.

Gezien de huidige orderportefeuille en ophanden externe groei wordt over geheel 1999 gerekend met een opnieuw hogere omzet.

Gezien het huidige onzekere economisch perspectief wordt met uitspraken over de resultaatverwachting gewacht tot de publicatie van het jaarverslag 1998 op 16 april 1999.

Voorgesteld wordt een contant dividend van NLG 6,75 (1997: NLG 6,75).

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 7 mei 1999.

Directie Polynorm N.V.

Bunschoten, 25 februari 1999

Profiel Polynorm N.V.

Polynorm N.V. heeft twee kernactiviteiten, de één gericht op de automobielindustrie, de divisie Plastics en de divisie Automotive, de ander bouwgeoriënteerd, bestaande uit de divisie Installatieprodukten en de divisie Bouwprodukten. Over 1998 boekte Polynorm een nettowinst van NLG 30,2 miljoen/EUR 13,7 miljoen. Over 1997 boekte Polynorm een nettowinst van NLG 27,5 miljoen/EUR 12,5 miljoen. Polynorm is genoteerd aan de Officiële Markt van de AEX-Effectenbeurs.

Zie het originele bericht voor tabellen

Geconsolideerde financiële gegevens in NLG x mln

1998

1997

OMZET

1. Automotive

2. Plastics

3. Bouwprodukten

4. Installatieprodukten

Totaal

242,9

92,2

236,3

232,8

804,2

214,4

74,5

190,7

231,0

710,6

BEDRIJFSRESULTAAT

Fin. Baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Aandeel van derden

NETTO WINST

53,1


- 6,6

46,5


- 16,2


- 0,1

30,2

51,1


- 8,1

43,0


- 15,0


- 0,5

27,5

Afschrijvingen

Cash flow

Investeringen

39,1

69,3

57,9

36,5

64,0

58,4

Bedragen per aandeel:

1998

1997

EURO

NLG

EURO

NLG

Winst

Cash Flow

Contant dividend

Eigen vermogen

8,57

19,67

3,06

70,84

18,89

43,34

6,75

156,12

8,09

18,82

3,06

66,31

17,83

41,48

6,75

146,13

Deel: ' Winst Polynorm stijgt tot NLG 30,2 miljoen '
Lees ook