12-01-2000: Winst Randstad Holding circa 34% hoger

De directie van Randstad Holding nv maakt op grond van de thans bekende, voorlopige gegevens bekend dat de omzet in 1999 is gestegen met ca. 31% en is uitgekomen op circa f 12,2 miljard/euro 5,5 miljard (1998: f 9,3 miljard/euro 4,2 miljard). De netto-winst is met circa 34% gestegen (1998: f 335,4 miljoen/euro 152,2 miljoen). Het is het zesde achtereenvolgende jaar dat Randstad een recordwinst realiseert.

De belangrijkste bijdrage aan de omzetstijging werd geleverd door de acquisities in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje. Ondanks een lagere marktgroei in de voor Randstad belangrijkste werkgebieden was er ook sprake van autonome groei.

Het hogere resultaat was eveneens voor een groot deel te danken aan de nieuwe overnames; daarnaast werd in Nederland een hoger resultaat behaald. In nagenoeg alle markten kon het marktaandeel verder worden vergroot.

De schoonmaak- en beveiligingsactiviteiten hebben zich in matig groeiende markten uitstekend ontwikkeld, zowel naar omzet als resultaat.

In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde Hans Zwarts, president-directeur van Randstad Holding, dat in 1999 belangrijke stappen zijn gezet om de fraaie ontwikkeling van de voorgaande jaren te kunnen continueren. De integratie van Strategix is succesvol verlopen, evenals de samenvoeging van de twee Belgische organisaties Interlabor en Randstad Interim. In Duitsland verloopt de integratie van Randstad Zeit-Arbeit en Time Power volgens schema.

Verder werden veel aandacht en middelen geïnvesteerd in de nieuwe marketingstrategie, de daarbij behorende divisiestructuur en internet-toepassingen. De drie nieuwe service-concepten Yacht, Randstad en grootschalige uitzending betekenen een duidelijke versterking van de marktpositionering. Tenslotte is goede voortgang gemaakt met de implementatie van nieuwe automatiseringssystemen ten behoeve van de vestigingen. Er is voor gezorgd dat de systemen in onze organisatie millennium-bestendig zijn; inmiddels hebben we vastgesteld dat zich geen problemen hebben voorgedaan bij de overgang naar het jaar 2000.

In verschillende markten, met name Nederland en de Verenigde Staten, is de krapte op de arbeidsmarkt goed merkbaar. Randstad slaagde erin zich van kwalitatief goede directe en indirecte medewerkers te voorzien. Met name in de VS gebeurt dit door de positionering als een werkgever die meer biedt dan alleen een goed salaris. In Nederland worden voorts uiteenlopende wegen bewandeld: -de nog steeds grote arbeidsreserve wordt aangeboord; -waar nodig worden de formules aangepast; en -werknemers worden langer aan de onderneming gebonden. De begin 1999 in werking getreden wet Flexibiliteit en Zekerheid biedt hiertoe goede mogelijkheden.

De groei van de markt die in de tweede helft van 1999 iets hoger was dan in de eerste helft van 1999, lijkt zich de laatste maanden te versnellen.

De definitieve cijfers over 1999, het dividendvoorstel en de vooruitzichten zullen op 23 februari voorbeurs bekend worden gemaakt. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 11 mei 2000 in Diemen gehouden.

Diemen, 12 januari 2000 Randstad Holding nv

Randstad Holding nv is een internationale, zakelijke dienstverlener met werkmaatschappijen in West-Europa en Noord-Amerika. Essentieel bij alle diensten is het beschikbaar stellen van arbeid en deskundigheid aan organisaties die daardoor flexibeler kunnen opereren. De Randstad Groep behoort tot de grootste uitzendondernemingen in de wereld en is met de uitzendactiviteiten marktleider in de Benelux, Duitsland en het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het aandeel Randstad Holding nv is genoteerd op de AEX-Effectenbeurs en maakt deel uit van de Amsterdam Midkap-index waar het voor 10,2% in meeweegt. Per 17 februari 1998 zijn opties Randstad Holding nv op de AEX-Optiebeurs in notering genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sander Simons/Piethein Leune telefoon: 020-569 1247 020- 569 1724

Deel: ' Winst Randstad Holding circa 34% hoger '
Lees ook