Rabobank Nederland

VNU: winst 1998 NLG 512 mln (+29%)

Beursmedia/Betten, 17/3/1999

Uitgeversconcern VNU heeft in 1998 een nettowinst voor buitengewoon resultaat behaald van NLG 512 miljoen, wat een stijging van 29% betekent. Dat heeft de onderneming woensdag voorbeurs bekendgemaakt. Het dividend wordt verhoogd van NLG 0,70 tot NLG 0,95. Hiervan is in oktober NLG 0,24 als interim-dividend uitgekeerd.

Zonder rekening te houden met de gevolgen van de acquisitie van World Directories bedroeg de stijging 15%. De nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat nam eveneens toe met 29% van NLG 2,10 tot NLG 2,70.
'Onder het voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wordt voor 1999 verwacht dat de nettowinst voor buitengewoon resultaat per aandeel verder zal stijgen', aldus VNU.

'World Directories is niet vanaf 1 januari, maar sinds 19 februari 1998 geconsolideerd. Als gevolg van deze kortere consolidatieperiode is de nettowinst voor buitengewoon resultaat voor circa NLG 35 miljoen positief beinvloed. De voor World Directories doorgaans verliesgevende eerste weken van het jaar kwamen niet voor rekening van VNU', aldus VNU.

'In Nederland liet het bedrijfsresultaat van de publiekstijdschriften een bescheiden groei zien. Ondanks toenemende concurrentie in een aantal segmenten bleef de sterke positie op de lezers- en advertentiemarkt gehandhaafd. De omzet steeg op de lezersmarkt en op de advertentiemarkt. De technische productiekosten daalden. De ingrijpende reorganisatie, die tot doel heeft de uitgeverijen nog marktgerichter te laten opereren, werd afgerond.'.

'De publiekstijdschriften in Belgie behaalden een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat. Dat kwam vooral door de voortgaande groei van het advertentievolume en door lagere drukkosten. Ondanks toenemende concurrentie versterkten de meeste titels hun marktpositie. Bij VNU Magazine Group International stond het jaar vooral in het teken van lancering van nieuwe titels. Het resultaat van de uitgeverij van puzzelbladen in het Verenigd Koninkrijk bleef enigszins achter bij de verwachtingen. Dit was het gevolg van een licht krimpende markt en een daling van het pond sterling in de tweede helft van het jaar. De Tsjechische uitgeverij behield de leidende positie en behaalde een aanzienlijk hoger resultaat. De Hongaarse uitgeverij heeft alert ingespeeld op het gunstige economische klimaat in Hongarije en bracht drie nieuwe tijdschriften op de markt'.

'Het bedrijfsresultaat van de dagbladen nam aanzienlijk toe. De stijging was vooral te danken aan de sterke toename van personeelsadvertenties en de gunstige ontwikkeling van het advertentievolume van nationale merken en diensten. De resultaten van de huis-aan-huisbladen waren bevredigend. De kabelkrantactiviteiten stelden teleur. De activiteiten op het gebied van regionale televisie verliepen volgens verwachting'.

'World Directories droeg voor het eerst bij aan het concernresultaat. Deze internationale uitgeverij van telefoongidsen, beroeps- en bedrijfsgidsen en aanbieder van informatiediensten verbeterde de winstgevendheid conform het oorspronkelijke businessplan. In Nederland nam het bedrijfsresultaat toe ondanks toenemende concurrentie. In Belgie steeg het resultaat eveneens. Er kwam een samenwerking tot stand tussen Belgacom Directory Services en Promedia. In Portugal behaalde Paginas Amarelas eveneens een hoger resultaat', aldus VNU.

'Het bedrijfsresultaat van Business Information Europe liet een duidelijke stijging zien zowel bij de vaktijd-schriften als bij de marketinginformatiediensten. Vooral de verdere groei van personeelsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Belgie was daarbij belangrijk. Het resultaat van de Europese activiteiten op het terrein van marketinginformatiediensten, die onder de naam Claritas worden aangeboden, verbeterde aanzienlijk ondanks hoge aanloopkosten', aldus VNU.

'Het bedrijfsresultaat van Business Information USA nam belangrijk toe. Alle groepen droegen bij aan deze vooruitgang. Een belangrijk gedeelte van de groei kwam voor rekening van acquisities. Bij Marketing Information Services bleef het resultaat van Claritas achter als gevolg van extra ontwikkelingskosten voor het opzetten van nieuwe informatiediensten. De uitgeverijen BPI Communications en Bill Communications behaalden een belangrijk hoger resultaat. Via diverse acquisities is de positie van Bill Communications verder versterkt. Het resultaat van SRDS nam verder toe. De educatieve uitgeverijen in Nederland en Belgie ontwikkelden zich gunstig. Het bedrijfsresultaat nam over de hele linie toe. In Nederland en Belgie stegen de aanloopkosten van de interactieve informatiedienst Scoot. Voor de aanpak van mogelijke millenniumproblemen en de invoering van de Euro zijn voorzieningen getroffen', aldus VNU.

'VNU heeft in 1998 voor NLG 4.928 miljoen aan acquisities besteed tegen NLG 708 miljoen in 1997. De koop van World Directories voor circa NLG 4,3 miljard verklaart deze stijging. Op de verkoop van de belangen in Holland Media Groep en Vlaamse Televisie Maatschappij is een boekwinst gerealiseerd. Voorts zijn belangrijke acquisities gedaan in de Verenigde Staten. Met de overname van Medtrade Management Group en Shore-Varrone zijn de Amerikaanse vakbeursactiviteiten van VNU aanzienlijk versterkt. Het belang in Sachs Group is vergroot van 25% tot 80%. Verder is een belang genomen van 65% in Sunshine Group Worldwide, van 60% in Soundscan en van 49% in RMS. Tezamen met de vaktijdschriften van Progressive Grocer Associates en met de begin 1999 overgenomen vakpublicaties van Business Communications Group en Beverage World Group van Macfadden Publishing breidde VNU de Amerikaanse activiteiten op het gebied van vakinformatie uit met dertig vakbladen, twaalf beurzen en zeven conferenties. Met Scoot.com bereikte VNU overeenstemming over uitbreiding van het belang in Scoot Nederland van 50% tot 75%'.

Deel: ' Winst VNU in 1998 gestegen met 29% '
Lees ook