Rabobank Nederland

Winst VNU opgestuwd door World Directories--achtergrond

Beursmedia/Betten, 17/3/1999

Uitgeversconcern VNU heeft in 1998 de nettowinst voor buitengewoon resultaat met 29% zien stijgen tot NLG 512 miljoen, opgestuwd door de overname van World Directories en fors hogere inkomsten uit advertenties.

Het resultaat van de onderneming werd negatief gedrukt door hogere papierkosten en geplande hogere opstartkosten van nieuwe activiteiten. Per aandeel kwam de winst voor buitengewoon resultaat uit op NLG 2,70, NLG 0,07 onder de gemiddelde verwachting van analisten. Voor 1999 verwacht VNU een verdere stijging van de nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat.

Van de stijging van het resultaat met 29% werd 'ruwweg de helft' bepaald door de bijdrage van World Directories, zo gaf financieel directeur F. Cremers in een toelichting aan. Autonoom steeg het resultaat van het concern met 13%. VNU had in 1998 per saldo niet te maken met valuta-effecten. In opstartkosten van nieuwe activiteiten - zoals nieuwe vaktijdschriften in Europa, Scoot in Nederland en Belgie en regionale televisie in Brabant en Limburg - stak VNU in 1998 NLG
106 miljoen extra. Hogere prijzen voor papier noopten de uitgever tot een extra uitgave van NLG 30 a NLG 35 miljoen, aldus Cremers.

VNU spendeerde in 1998 bijna NLG 5 miljard aan acquisities. Het leeuwendeel - NLG 4,3 miljard - werd gebruikt voor de overname van World Directories. Het bedrijf - uitgever van onder meer de Gouden Gids - telde vanaf februari vorig jaar mee in de cijfers van VNU. World Directories is nu e e n van de zes kernactiviteiten van VNU en gegroepeerd onder de naam Telefoongidsen en Informatiediensten. In
1998 was deze divisie goed voor 34% van het totale bedrijfsresultaat van NLG 1,1 miljard. De brutomarge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) was bij dit onderdeel met afstand het hoogst binnen VNU:
43,9%.

Van de totale omzet van NLG 5,3 miljard van VNU werd in 1998 dik 47% bepaald door inkomsten uit advertenties. Naast de gestegen inkomsten uit advertenties profiteerde VNU daarnaast van meer vraag naar databankdiensten. Deze categorie zag de omzet met 38% toenemen tot NLG
834. De totale advertentie-inkomsten stegen in het afgelopen jaar met
67% van NLG 1,5 miljard tot NLG 2,5 miljard. Bij personeelsadvertenties zag VNU de opbrengsten in 1998 groeien met 35% tot NLG 348 miljoen. Over de ontwikkeling van de advertentie-inkomsten in 1999 liet VNU zich niet uit.

De divisie Telefoongidsen en Informatiediensten - World Directories - was met NLG 812 miljoen goed voor het grootste deel van de totale advertentie-inkomsten. In een toelichting benadrukte bestuursvoorzitter J. Brentjens dat de advertenties in gouden gidsen niet te vergelijken zijn met advertenties in kranten en tijdschriften. Vooral personeelsadvertenties zijn onderhevig aan de schommelingen van de conjunctuur. Gouden gidsen richten zich op het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven hebben geen geld voor advertenties in de reguliere media en kiezen daarom jaar na jaar voor een advertentie in een bedrijfsgids. Brentjens stelde dat de overname van World Directories stabiele inkomsten genereert.

Van de zes kernactiviteiten wil VNU de komende tijd vooral uitbreiden in de divisies zakelijke informatie (vaktijdschriften en marketing informatie) in Europa en de Verenigde Staten. In 1998 deed de uitgever op dit terrein al een aantal aanvullende acquisities. In mindere mate wil het concern daarnaast ook de geografische spreiding van World Directories verbeteren. Tot slot ziet VNU kansen om met de divisie consumententijdschriften (in Nederland bijvoorbeeld Libelle en Nieuwe Revu) naar Oost-Europa en opkomende markten te gaan. Financieel directeur Cremers gaf aan dat VNU op korte termijn rond de NLG 1 miljard van de bank kan lenen voor overnames. Met meer tijd kan dat bedrag oplopen, aldus Cremers.

Bestuursvoorzitter Brentjes liet zich woensdag tevreden uit over de spreiding van VNU over de verschillende activiteiten. In 1998 werd 35% van het bedrijfsresultaat van NLG 1,1 miljard behaald met zakelijke informatie; 34% werd bepaald door de telefoondiensten van World Directories. Tijdschriften (20%) en kranten (11%) zijn gezamenlijk goed voor nog eens een derde van het bedrijfsresultaat. Aangezien VNU vooral uitbreiding ziet bij de zakelijke informatie kan die divisie in de komende jaren relatief toenemen ten opzichte van de andere activiteiten, zo gaf Brentjens aan.

Van het totale bedrijfsresultaat werd vorig jaar 49% uit Nederland gehaald. De Verenigde Staten waren goed voor 24% en Belgie 14%. In de ongeveer 17 andere landen waar VNU actief is, werd de resterende 13% geboekt. Omdat de positie in Nederland groot genoeg is, sluit Brentjens niet uit dat in '4 a 5 jaar tweederde van het resultaat uit het buitenland komt'.

Deel: ' Winst VNU opgestuwd door World Directories-achtergrond '
Lees ook