Rabobank Nederland

Winst Welna naar NLG 7,4 miljoen, +17%

Beursmedia/Betten, 16/3/1999

Welna heeft in 1998 een nettoresultaat behaald van NLG 7,4 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van de NLG 6,3 miljoen die in 1997 werd behaald. Dat heeft Welna - productie van technische kunststofproducten en handel in componenten - dinsdag nabeurs bekendgemaakt. De nettowinst per aandeel kwam in 1998 uit op NLG 7,16, tegen NLG 6,19 in 1997. Welna stelt een dividend van EUR 1 (NLG 2,20) voor. In 1997 was het dividend NLG 2,00.

Voor 1999 verwacht Welna wederom een stijging van omzet en resultaat. Wel constateert het bedrijf dat de voorspoedige ontwikkeling in Europa in de afgelopen jaren 'tekenen van enige afvlakking' vertoont. 'Daarnaast is de invloed van het huidige economische klimaat in regio's elders in de wereld op de Europese markt onvoorspelbaar', aldus Welna. 'Desalniettemin kijkt Welna in 1999 positief aan tegen de ontwikkeling van de verdere uitbouw van de onderneming.' Bij de publicatie van het halfjaarresultaat op 10 augustus aanstaande zal een meer concrete winstverwachting kunnen worden gegeven.

Alle werkmaatschappijen van Welna hebben in 1998 positief aan het nettoresultaat bijgedragen, aldus een persbericht van Welna dinsdag. De som der bedrijfsopbrengsten van de tot Welna behorende bedrijven nam met 22,4% toe naar NLG 152,9 miljoen, tegen NLG 124,9 miljoen
1997. De omzetstijging kwam volgens Welna grotendeels voort uit consolidatie van acquisities: het Engelse Garlway (overgenomen in
1997), Sovap in Frankrijk en Gimex Technische Keramiek in Geldermalsen.

Welna heeft in de afgelopen jaren het accent vooral gelegd op uitbouw van de onderneming via uitbreiding van haar belangen, zowel geografisch als naar nieuwe producten en diensten. Om voldoende schaalgrootte te realiseren, kregen acquisities daarbij voorrang boven autonome groei. Nu is volgens Welna echter een goed platform voor verdere groei van de twee kernactiviteiten bereikt. Welna zal daarom in de komende jaren prioriteit geven aan het benutten van synergiemogelijkheden binnen de internationaal gespreide werkmaatschappijen om daarmee autonome groei te realiseren. De commerciele slagkracht zal hierdoor verder toenemen en de kosten zullen kunnen dalen. Daarnaast zullen acquisities tot de mogelijkheid blijven behoren.

Het bedrijfsresultaat van Welna steeg in 1998, als gevolg van acquisities en een duidelijke autonome groei van Welna Handel, met 30% naar NLG 12,5 miljoen. In 1997 was dat NLG 9,6 miljoen. Het saldo rentelasten/rentebaten kwam uit op een min van NLG 1,4 miljoen, tegen een min van NLG 1,0 miljoen in 1997. Deze toename was hoofdzakelijk het gevolg van de financiering van acquisities met vreemd vermogen. Voorts was er meer behoefte aan werkkapitaal door grote bedrijvigheid gedurende het jaar, aldus Welna dinsdag.

Deel: ' Winst Welna naar 7,4 miljoen gulden '
Lees ook