ING


Amsterdam, 15 juni 1999

Beursgang Libertel resulteert voor ING Groep in winstbijdrage van EURO 1,385 miljard (3,052 miljard)

Op basis van de vandaag bekendgemaakte uitgifteprijs van EURO 21 per aandeel Libertel in het kader van de openbare herplaatsing van 22,5% van het aantal uitstaande aandelen Libertel door ING Groep, bedraagt de bijdrage aan de nettowinst van ING Groep over het jaar 1999 als gevolg van deze transactie EURO 1,385 miljard ( 3,052 miljard).

De winstbijdrage uit hoofde van deze transactie zal deel uitmaken van de gepubliceerde nettowinst, maar zal, zoals reeds eerder gemeld, buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de voor dividendbetaling beschikbare winst. De opbrengst zal worden gebruikt voor strategische investeringen.

Ten aanzien van de nettowinststijging exclusief de winstbijdrage van de verkoop van Libertel herhaalt de Raad van Bestuur de eerder uitgesproken verwachting van een stijging met 10 à 15%, onder het voorbehoud dat zich in 1999 geen negatieve ontwikkelingen in de markt zullen voordoen.

Greenshoe

De Joint Global Coordinators van de emissie hebben tot en met 18 juli 1999 het recht tot additionele verkoop van maximaal 2,5% van de uitstaande aandelen Libertel. Momenteel is het resterend belang van ING in Libertel 7,5%. Als de greenshoe-optie geheel wordt uitgeoefend, zal het belang van ING in Libertel 5% zijn. Dat belang zal worden gehouden door ING Bank N.V.

Deel: ' Winstbijdrage ING Groep beursgang Libertel '
Lees ook