WELNA NV

winstdaling bij Welna N.V.

Welna N.V.,productie van glasvezelversterkte kunststoffen en technische handel, zal over het eerste halfjaar van 1999 een netto winst behalen die lager uitkomt dan in het eerste halfjaar van 1998 (1e halfjaar 1998: f. 3,5 miljoen).
Welna Kunststoffen heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Polen. In nagenoeg alle vestigingen had men te maken met een verminderde orderontvangst die er na een veelbelovend begin van 1999 toe heeft geleid dat er vooral in het 1e halfjaar sprake is geweest van onderbezetting.
In Welna Handel was de gang van zaken bevredigend en bleven omzet en winstgevendheid in overeenstemming met de prognoses. Op dit moment kan worden geconstateerd dat de orderontvangst weer enigszins aantrekt. Het is echter nog te vroeg om een winstprognose voor het gehele jaar af te geven. Gezien echter de winstgevenheid van het 1e halfjaar, moet ook over geheel 1999 worden gerekend met een lagere winst dan in 1998 (f. 7,4 miljoen).
In het halfjaarbericht dat op 10 augustus a.s. wordt gepubliceerd, zal een concretere verwachting worden uitgesproken.

Oldenzaal, 16 juni 1999
De Directie

Deel: ' Winstdaling bij Welna N.V. '
Lees ook