WAVIN BV

WINSTSTIJGING VAN TIEN PROCENT BIJ WAVIN

Wavin, Europees marktleider in kunststof leidingsystemen, boekte over
1998 een netto winst van fl 48 miljoen, een stijging van tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De groepsomzet bleef met fl 1,7 miljard op hetzelfde niveau als in 1997. De belangrijkste ontwikkelingen voor de resultaten waren de vergroting van het marktaandeel in de bouwsector in Europa, de succesvolle stroomlijning van de activiteiten in Zwitserland en Spanje en de moeilijke marktsituatie in Frankrijk.

Een ongekende daling van de grondstofprijzen stond een stijging in
1998 van Wavins omzet in de weg. Vergeleken met 1997 hadden koerseffecten in het verslagjaar in veel mindere mate invloed op de resultaten van de in Zwolle gevestigde multinational.

De plannen voor een verdubbeling van de omzet en winstgevendheid voor 2005 worden geïntensiveerd. Wavins president, Ir. A.J. Driessen, presenteerde vandaag op een persconferentie in Amsterdam maatregelen voor verdere verbetering om de onderneming gereed te maken voor een eventuele notering aan de Amsterdamse beurs dan wel voor een alliantie met een strategische partner.

Vooruitzichten

Wavin werkt aan een verdubbeling van de omzet en verbetering van de winstgevendheid voor het einde van 2005. Dit moet gebeuren door geografische expansie, ontwikkeling van nieuwe producten, acquisities en door de introductie van een zogenaamde "lean base" manier van werken. Deze doelstellingen hebben de volledige instemming van Wavins eigenaars, de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) en de nieuwe aandeelhouder CVC Capital Partners. CVC, een vooraanstaande kapitaalverschaffer in Europa, investeert in ondernemingen met een sterke marktpositie om ze strategisch uit te bouwen en te ondersteunen in hun acquisitieplannen. WMO, een waterleidingmaatschappij die bekend staat om haar innovatieve aanpak, is de oprichter van Wavin (in 1955). Beide aandeelhouders hebben ruime fondsen gereserveerd voor Wavins acquisitieplannen.

Het ziet ernaar uit dat de toegenomen concurrentie in een aantal Europese landen ertoe zal leiden dat marges verder onder druk komen te staan. Wavin anticipeert hierop met de introductie van een groot aantal nieuwe producten met een hogere toegevoegde waarde. De resultaten zullen daarom in 1999 naar verwachting op zijn minst gelijk zijn aan die van 1998. De onderneming kan nu reeds melden dat de resultaten van het eerste kwartaal van 1999 boven verwachting uitkomen.

Europese markten

Met name in de bouwmarkt was er in 1998 grote vraag naar Wavins producten. In de utiliteits- en rioolsectoren bleven de niveaus gelijk. Er waren echter grote verschillen tussen de afzonderlijke landen waar Wavin actief is. In Scandinavië, Polen, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Italië leidden positieve ontwikkelingen tot goede resultaten. In de Benelux leverde het onlangs overgenomen Viplex/Schinkel Schouten een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de resultaten. In Zwitserland leidde de samenwerking met Alphacan voor de afzet van leidingsystemen op de lokale markt tot verbetering van Wavins handelspositie. Hetzelfde gold voor de joint-venture met het eveneens Zwitserse Georg Fischer voor afzet van drukfittingen voor gas- en waterdistributie op de wereldmarkt.

In Duitsland stelden de ontwikkelingen nog teleur. In Frankrijk hadden de voor Wavin relevante economische factoren waar Wavin mee te maken heeft een negatieve invloed op de resultaten. De situatie in Frankrijk werd verder verslechterd door goedkope importen uit omliggende landen waardoor de druk op de prijzen toenam. Ook in Spanje bleven de marktomstandigheden ongunstig. In Oost-Europa zetten de ontwikkelingen uit de voorgaande jaren zich voort. De exporten naar Rusland daalden zoals verwacht vanwege de financiële crisis in dit land.

Acquisities

Geografische expansie, met name in Oost-Europa, is een van de pijlers van Wavins strategie om wereldleider voor kunststof leidingsystemen te worden. In dit verband meldt Wavin de overname van de resterende aandelen in het Poolse Metalplast en het Tsjechische Dancco die in beide gevallen nog in handen waren van de overheid.

Wavin meldt verder de deelneming in twee ondernemingen in Italië, namelijk MCM en Bampi. De overeenkomst met MCM bestaat uit overname van 50 procent van de aandelen waarbij de resterende aandelen gedurende de komende drie jaar worden verworven. MCM is een gevestigde fabrikant van kunststof sanitairproducten en de acquisitie betekent een versterking van Wavins positie op de Italiaanse bouwmarkt. Ook de 25-procentsdeelneming in Bampi, distributeur van kunststof leidingssystemen, zal leiden tot versterking van Wavins positie, met name in Noord-Italië.

De onzekere economische situatie in Azië had ook gevolgen voor de markt in Australië en Nieuw-Zeeland waar Wavin onlangs een minderheidsdeelneming verwierf (25 procent in Iplex). In het kader van de stroomlijning van de activiteiten in Australië nam Iplex de fabrikant van kunststof leidingsystemen Mainline over en verkocht Wavin de kleine productielocatie Wavin Hall aan Georg Fischer.

Wavins aandeelhouders

Een andere belangrijke ontwikkeling voor Wavin was begin 1998 de aankondiging van Shell dat zij al haar vinylactivteiten (alle activiteiten op PVC-gebied) wilde verkopen. Dit betekende ook verkoop van haar aandeel van 50 procent in Wavin. Wavins andere aandeelhouder, WMO, bevestigde haar aandeel vooralsnog te willen behouden.

CVC Capital Partners nam Shells aandeel over met de bedoeling Wavin over vier tot zes jaar naar de beurs te brengen dan wel samen te gaan met een strategische partner. Met de aandeelhouders is overeengekomen dat Wavins management (top 80) 8,5 procent zal verwerven van de aandelen van een nieuwe houdstermaatschappij die alle aandelen van Wavin BV zal bezitten.

Alle betrokken partijen werden volgens de SER fusiecode bij de onderhandelingen betrokken. De reactie van het Wavin management op de aangekondigde veranderingen en de mogelijkheid om deel te nemen in het aandelenkapitaal was bijzonder positief. De Raad van Commissarissen werd teruggebracht tot zeven leden waaronder een onafhankelijke voorzitter.

Belangrijkste geconsolideerde gegevens
(NLG miljoen)

1998 1997

Omzet 1.652 1.655

Operationeel resultaat 105

105

Netto Winst 48
(.) 44

Cash flow 133
(.) 127

Investeringen 85 84

Personeel (einde
jaar) 4.479 4.524

(.) exclusief bijzondere voorzieningen van f 47 miljoen (na belastingen) voor de verdere stroomlijning van de onderneming in een aantal landen als reactie op lokale marktomstandigheden.

Bij Wavin werken momenteel 4500 mensen verspreid over 40 locaties in 23 Europese landen.

Deel: ' Winststijging van tien procent bij Wavin '
Lees ook