PERSBERICHT

Veldhoven, 10 februari 1999

Winstwaarschuwing 1998 Simac Techniek NV.

De resultaten van de internationale activiteiten van Simac Techniek NV zijn in het tweede halfjaar 1998 teleurstellend geweest door onverwacht hogere verliezen in Duitsland en Engeland. Met name in Duitsland is te sterk geanticipeerd op een explosieve groei van omzet en marge in het tweede halfjaar die uiteindelijk niet is gerealiseerd.

Mede door de sterke expansie van Simac en de daarvoor benodigde aandacht van het management, is de beheersing van de buitenlandse resultaten onvoldoende geweest. In de laatste jaarverslagen en halfjaarberichten werd reeds gewezen op de mogelijkheid van een tijdelijke periode van onvoldoende controle en stagnatie van de resultaten. Vandaag zijn in overleg met de Raad van Commissarissen besluiten genomen om in Duitsland en Engeland de situatie drastisch te verbeteren. In Duitsland is per 1 februari 1999 een financial controller in dienst getreden, met onder meer als taak een verbeterd financieel beheerssysteem in te voeren. In Engeland zullen de kosten sterk worden gereduceerd.

In de Benelux, waar 90% van de activiteiten plaatsvindt, heeft Simac zich in 1998 volledig conform de verwachting positief ontwikkeld.

Het geconsolideerde nettoresultaat over 1998 na afschrijving van goodwill betaald voor overnames zal naar verwachting fors lager zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Vermeerderd met de afschrijving van goodwill verwacht Simac Techniek NV dat het resultaat nagenoeg ongewijzigd zal blijven ten opzichte van 1997. Dat resultaat bedroeg fl. 13,2 mln. De definitieve jaarcijfers over 1998 zullen volgens planning op 4 maart 1999 na sluiting van de Amsterdamse Effectenbeurs worden gepubliceerd.

De directie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* Ir. Eric van Schagen, Algemeen Directeur
* Ron Sijtsma RA, Financieel Directeur

Beiden te bereiken op tel.nr. 040 - 2582700

De heer Van Schagen is woensdagavond, 10 februari 1999, van 19.00 - 22.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 040-2300325

Met vriendelijke groeten, Simac Techniek NV

Lilian Das Afdeling Communicatie
Tel. (040) 258 27 53
Fax (040) 258 27 60

Deel: ' Winstwaarschuwing 1998 Simac Techniek '
Lees ook