Atag Group

Winstwaarschuwing

In aansluiting op het persbericht van 25 mei jl., waarin werd aangegeven dat sprake was van het substantieel achterblijven van de resultaten in de eerste vier maanden van het jaar, berichten wij nu dat in de maanden mei en juni nog geen verbetering is opgetreden.

De achterblijvende verkopen in Duitsland en Nederland hebben zich voortgezet. Over het eerste halfjaar bedraagt het netto resultaat ca. 12 miljoen negatief.

Voor het tweede halfjaar wordt een verbetering van de resultaatontwikkeling voor- zien en, zoals reeds is aangekondigd, zijn aanpassingen in de kostenstructuur in voorbereiding.

Atag Group is voornemens om bij de publicatie van de halfjaar cijfers op 18 augustus a.s. een nadere toelichting te geven.

Atag Group N.V.

Ir. J.B.Th. Manschot
Gedelegeerd Commissaris

Ulft, 20 juli 1999

Atag Group N.V.

Zoekwoorden:

Deel: ' Winstwaarschuwing Atag Group '
Lees ook