Ernst & Young

Winstwaarschuwingen zijn Fact of Life geworden

17 mei 2002 - Berichten over tegenvallende resultaten zijn in het Nederlandse bedrijfsleven een fact of life geworden. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van Ernst & Young naar winstwaarschuwingen in Nederland. Vorig jaar werd de trend ingezet van een forse stijging van het aantal winstwaarschuwingen, met als record 41 winstwaarschuwingen in het vierde kwartaal. Het niveau van het aantal winstwaarschuwingen bleef in het eerste kwartaal van 2002 met in totaal acht waarschuwingen ongeveer stabiel ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal winstwaarschuwingen in de eerste drie maanden van 2002 kwam uit op acht, twee meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. In de meeste gevallen betrof het overigens een waarschuwing over de tegenvallende resultaten over het jaar 2001 en niet over de kwartaalcijfers van het nieuwe jaar. Volgens de onderzoekers kan dat mede worden verklaard uit het relatief grote aantal kleine en middelgrote ondernemingen die in het afgelopen kwartaal hun prognoses van de resultaten over 2001 moesten bijstellen. "Grote bedrijven voelen de hete adem van de beleggerswereld doorgaans meer in hun nek en zullen eerder over hun resultaten publiceren. Het lijkt erop dat de bedrijven die nu over tegenvallende resultaten over 2001 berichten, in het kielzog varen van de grotere ondernemingen die al in het vorige jaar melding maakten van minder florissante cijfers", aldus Geert-Jan van Logtestijn van Ernst & Young Corporate Finance.

Ping-pong
Uit het onderzoek blijkt voorts terughoudendheid van grotere ondernemingen die in 2001 een winstwaarschuwing uitbrachten om voor 2002 een prognose te publiceren. Van de elf ondernemingen met een AEX-notering die in 2001 een winstwaarschuwing gaven, laten zes bedrijven een winstprognose nu achterwege. Daarentegen maken slechts twee van de negen AEX-fondsen die 2001 doorkwamen zónder een winstwaarschuwing, geen melding van hun winstverwachtingen voor het komende jaar. Zeven ondernemingen uit deze categorie doen dat dus wel. Van Logtestijn vindt het begrijpelijk dat bedrijven een winstprognose achterwege laten wanneer zij onzeker zijn over toekomstige resultaten. "Dat kan wel betekenen dat een eventuele koerswinst door een positief vooruitzicht achterwege blijft en daardoor bijvoorbeeld minder ruimte geven voor het aantrekken van kapitaal op de beurs. Maar een onderneming die met het oog op korte termijn successen de toekomst te rooskleurig voorstelt, maakt zich op den duur weinig geliefd bij beleggers. Wie met zijn resultaten ping-pongt, kan bovendien de verdenking op zich laden de eigen zaken niet goed op orde te hebben."

Economisch tij
Conclusies over het economisch tij zijn op basis van de meest recente tellingen van het aantal winstwaarschuwingen moeilijk te trekken. Van Logtestijn: "De winstwaarschuwingen in dit eerste kwartaal geven noch aanleiding om van een herstel noch om van een teruggang van de economie te spreken. We kunnen wel concluderen dat de trend van een relatief hoog aantal winstwaarschuwingen, die in het tweede kwartaal van 2001 werd ingezet, nog niet voorbij is."

Goodwill
Verslechterende marktomstandigheden vormen nog steeds de belangrijkste reden om melding te maken van tegenvallende resultaten. Voor het eerst is dit kwartaal ook gerapporteerd over de kosten die werden gemaakt als gevolg van een fusie of overname. Met name de afschrijving van goodwill kwam daarbij naar voren. De regels die zouden moeten gelden voor de afschrijving van goodwill staan momenteel wereldwijd ter discussie. "Dit onderzoek maakt duidelijk dat de deze debatten geen abstracte discussies voor de liefhebber zijn, maar grote gevolgen kunnen hebben voor de resultaten van een onderneming", aldus Geert-Jan van Logtestijn. Toch lijken beleggers verliezen door afschrijvingen op goodwill minder hard af te straffen dan teruglopende omzetten of winstmarges. Van Logtestijn: "Sommige ondernemingen kwamen met de boodschap naar buiten dat er slechts sprake was van een boekhoudkundige maatregel en er niet van een echt verlies. Het is alleen de vraag of de reële effecten van bijvoorbeeld goodwillafschrijvingen op de waarde van een onderneming daarmee voldoende worden onderkend. Bij de beleggers lijken deze bedrijven niettemin vaak met het voordeel van de twijfel weg te komen."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert-Jan van Logtestijn van Ernst & Young Corporate Finance op telefoon 020 5497 392 of met persvoorlichter Jan-Willem Wits, telefoon 010 406 5364.

Deel: ' Winstwaarschuwingen zijn Fact of Life geworden '
Lees ook