Gemeente Winterswijk


27 maart 2003

WINTERSWIJK ONDERZOEKT PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING VOOR VERDERE ONTWIKKELING CENTRUM

De gemeente Winterswijk wil samen met een aantal marktpartijen komen tot een gezamenlijke aanpak voor de herontwikkeling van een deel van de binnenstad van Winterswijk. Het gaat hierbij specifiek om de Spoorzone en het westelijk deel van het centrum. Voor 1 juli 2003 moet onderzocht zijn of het mogelijk is te komen tot een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS). Hierbij richt de overheid samen met marktpartijen een rechtspersoon op, die het project gaat trekken. Op dit moment zijn de deelnemende partijen de bouwondernemingen Thomasson Dura, WBC, WAM&VanDurenBouw, Bussman en woningcorporatie De Woonplaats.

Een gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ontwikkeling van het totale gebied is gewaarborgd en dat er niet op kleine schaal verschillende initiatieven worden genomen. En dat geldt des te meer omdat in de binnenstad een aantal belangrijke functies te vinden zijn: woningen, winkels en kantoren, maar ook scholen en een kinderdagverblijf en bijvoorbeeld het postkantoor en het gemeentehuis. Voor dit alles is een goede 'ontsluiting' nodig. Dat betekent dat er ook goed gekeken moet worden naar de verkeersstromen en de parkeergelegenheid. Randvoorwaarden voor een goede ontwikkeling zijn een herziening van het structuurplan en een heldere visie op de te onderscheiden functies in het gebied.

Het is voor het eerst dat de gemeente gaat werken in een zogenaamde PPS. Wethouder Diana Abbink: "In het collegeprogramma geeft het college aan dat het kiest voor een grotere regiefunctie en minder voor de realisatiefunctie. Ze doet dit onder meer door niet vrijblijvende samenwerkingsverbanden te zoeken met andere overheidsinstanties en marktpartijen. PPS-en zijn hier een voorbeeld van. We hebben overleg met de genoemde partijen, omdat deze partijen op dit moment al belanghebbenden zijn in dit gebied. Het is echter niet uitgesloten dat ook andere marktpartijen zich aansluiten."

De Spoorzone beslaat globaal het gebied achter het station, van de Tuunterstraat, Europalaan, Parallelweg tot de Industrieweg. Het westelijk deel van het centrum is het gebied tussen de Gasthuisstraat, Jonenstraat, Schoolstraat, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, Gorusstraat en Boterstraat.

Deel: ' Winterswijk onderzoekt publiek private samenwerking voor verdere ont.. '
Lees ook