Politie Zeeland


R2003- 2008 Wisselingen bij het management van politie Zeeland

Per 1 mei 2003 doen zich binnen het management van politie Zeeland de volgende wijzigingen voor:
het Hoofd Beleidssecretariaat, drs. P.C.J.Prince, wordt districtschef in het Oosterscheldebekken;
de Chef Regionale Eenheid, A.P. de Nood, wordt districtschef in Zeeuwsch-Vlaanderen;
de districtschef Oosterscheldebekken, drs. J.Kasse, wordt districtschef in Walcheren;
de districtschef Walcheren, J.S.Dalebout, wordt Chef Regionale Eenheid;
de districtschef Zeeuwsch-Vlaanderen, M.E.Siderius, wordt Hoofd Beleidssecretariaat.

Per 1 mei as. zal de commissaris van politie J.G. den Rooijen, die thans gedetacheerd is bij Eulec in Brussel, terugkeren. Hij wordt belast met de implementatie van het referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing.Niet voor publicatie:
Voor informatie: afdeling communicatie - Jan van Mourick
tel: 06 - 53147866 of 0118 - 432145 (indien niet per gsm bereikbaar)

Middelburg, 27 maart 2003


Deel: ' Wisselingen bij het management van politie Zeeland '
Lees ook