De raad van commissarissen van AND International Publishers nv heeft het voornemen om de heren Dimmes Doornhein en Ad Adriaansen voor te dragen voor benoeming tot respectievelijk president-commissaris en commissaris.

Rotterdam, April 21, 1999

De heer Doornhein is directeur van DDV, een multidisciplinaire adviespraktijk met kantoren in Brussel, Bonn, Londen en De Meern en sinds 1 januari 1999 onderdeel van Logica. Hiernaast is de heer Doornhein president-commissaris van No Wires Needed B.V. te Bilthoven.

De heer Adriaansen was tot aan zijn pensionering midden 1998 lid van de Raad van Bestuur van ING Bank, respectievelijk lid Bestuur ING Nederland. Naast verschillende bestuurs- en adviesfunkties bij o.a. ING Adviesraad Gezondheidszorg, Electronic Commerce Platform Nederland en High Performance Computing and Networking, is hij Commissaris bij Atlas Investeringsgroep.

De huidige leden van de Raad van Commissarissen van AND hebben het voornemen af te treden. Deze Raad van Commissarissen kwam voort uit het bestuur van de onderneming van AND International Publishers plc. AND is sinds 15 mei 1998 een Nederlandse entiteit en in het verleden is reeds aangegeven, dat werd gezocht naar vernieuwing binnen de Raad van Commissarissen van AND International Publishers n.v.

Zowel de Raad van Commissarissen als de Board of Directors van AND zijn verheugd dat twee vooraanstaande personen uit de ICT en financiële wereld zich committeren om bij te dragen aan de verdere groei van de onderneming.

De voorgenomen wijzigingen in de Raad van Commissarissen zullen worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 11 mei aanstaande.

Deel: ' Wisselingen in raad commissarissen AND '
Lees ook