expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: WIW-premie niet verrekend met .....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad

19 maart 1999

WIW-PREMIE NIET VERREKEND MET IOAW- OF IOAZ-UITKERING

Voor mensen die een IOAW- of een IOAZ-uitkering hebben en die onbetaalde activiteiten verrichten, zoals vrijwiligerswerk, wordt de stimuleringspremie die zij daarvoor op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden van de gemeente kunnen krijgen, tot 150 gulden per maand niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van de uitkering.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het betreffende inkomensbesluit in deze zin aan te passen.

De premie wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999 niet verrekend met de uitkering. Voor mensen met een bijstandsuitkering geldt deze regeling al.

RVD, 19.03.1999


19 mrt 99 20:06

Zoekwoorden:

Deel: ' WIW-premie niet verrekend met IOAW- of IOAZ-uitkering '
Lees ook