Waterloopkundig Laboratorium

WL | Delft Hydraulics ontwerpt waterbeheersysteem voor rijstschuur van Spanje

Albufera, een lagune gelegen in de buurt van Valencia, slibt langzaam zicht en heeft te kampen met waterkwaliteitsproblemen. Rondom de lagune die een doorsnede heeft van bijna 6 km, vindt grootschalige rijstbouw plaats. Wanneer er niets aan de situatie wordt gedaan, zal het milieu in en rond de lagune verslechteren.

WL | Delft Hydraulics is gevraagd wiskundige modellen te ontwikkelen die de situatie in de lagune simuleren. Met de modellen kan het Spaanse ingenieursbureau Typsa verschillende oplossingsrichtingen doorrekenen. WL traint de medewerkers van het ingenieursbureau in het gebruik van de modellen en zal tevens assisteren bij het zoeken naar alternatieven voor het verbeteren van het watersysteem. Met de opdracht, die in oktober/november 2003 gereed zal zijn, is zo⤮n ' 400.000,- gemoeid. Financier is het Spaanse Ministerie voor milieuzaken. Naast WL en het ingenieursbureau zijn diverse Spaanse milieuorganisaties betrokken bij het project.

In de eerste fase van het project ontwikkelt WL een wiskundig model voor het gehele Albufera watersysteem, dat bestaat uit een samenstelsel van waterlopen, rijstvelden, de lagune en verbindingen met zee. Dit model wordt gebaseerd op een uniek software pakket, waarmee de 1 dimensionale stroming in de waterlopen simultaan wordt gekoppeld met de 2 dimensionale stroming over de rijstvelden en in de lagune. In de vervolgfase zal het model worden gebruikt om de lange termijn morfologische (bodem) veranderingen te schatten en de hiermee samenhangende waterkwaliteitseffecten met als doel de waterverdeling in het gebied te optimaliseren. Deze aanpak dient uiteindelijk te resulteren in een integraal waterbeheersysteem voor Albufera.

WL | Delft Hydraulics ontwikkelt in totaal twee modellen voor Albufera: een SOBEK model voor de 1D, 2D simulatie van de waterbeweging, het sedimenttransport en de waterkwaliteit en een Delft3D model voor de 3D simulatie van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie.

Het SOBEK model omvat de gehele projectregio, het Delft3D model beperkt zich tot de lagune, de belangrijkste rivier en de kunstwerken/verbindingen naar de zee.

WL | Delft Hydraulics is een onafhankelijk instituut voor gespecialiseerd advies en toegepast onderzoek, opgericht in 1927 en gevestigd in Delft. Onze 350 gekwalificeerde medewerkers adviseren Nederlandse en buitenlandse opdrachtgevers over alle aan water gerelateerde vraagstukken: van beleidsondersteuning tot ontwerp en technische assistentie op het gebied van offshore, kusten, havens, estuaria, rivieren & kanalen en industriële stromingsprocessen. WL | Delft Hydraulics ontwikkelt ook hoogwaardige softwareproducten, die wereldwijd worden toegepast en verkocht. Opdrachtgevers zijn nationale en regionale overheden, waterschappen, multilaterale financiers en het bedrijfsleven, waaronder ingenieursbureaus, aannemers en industrie.


---

Deel: ' WL | Delft Hydraulics ontwerpt waterbeheersysteem voor rijstschuur v.. '
Lees ook