Met dank voor de aanwijzingen, stuur ik u bijgaand de tekst van ons persbericht als platte tekst in het email bericht zelf (=gratis vermelding).

WL verkrijgt grote opdracht voor Victoriameer

WL | DELFT HYDRAULICS heeft van de Wereldbank opdracht gekregen een pilotmodel te maken voor het Victoriameer (Afrika) ter bestrijding van overmatige algengroei en waterhyacinten (eutrofiëring). De overmatige groei verstoort het ecosysteem en veroorzaakt problemen voor onder andere de visserij en de scheepvaart. WL voert de studie uit samen met mede-partner HydroQual (V.S.) en onderaannemer IHE, International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering te Delft. Met de opdracht, die eind dit jaar gereed zal zijn, is zo’n fl. 1.500.000,- gemoeid. Het model met de officiële naam ‘preliminary Lake Victoria physical processes and waterquality model’ wordt ontwikkeld voor nationale waterbeheerders in Tanzania, Oeganda en Kenia. Naast de ontwikkeling van het model zal WL ook zorgdragen voor implementatie en overdracht van de software door middel van workshops en trainingen. Het project bestaat uit vier fasen. Tijdens de eerste fase worden gegevens verzameld en wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Fase twee behelst het modelleren en het geven van workshops; tijdens fase drie wordt het model geïmplementeerd en vindt kennisoverdracht over het model plaats. Tenslotte wordt in fase vier een eindseminar georganiseerd waarbij het rapport wordt gefinaliseerd. Tevens wordt in deze fase geadviseerd over mogelijk vervolg (model)onderzoek en monitoring. Het is voor het eerst dat WL een eutrofiëringsproject van een dergelijke omvang in Afrika uitvoert. Door het drie-dimensionaal modelleren van een dergelijk groot en diep meer (omvang is ruim één maal Nederland) kan het project met recht uniek en innovatief genoemd worden.

WL | DELFT HYDRAULICS is een onafhankelijk instituut voor gespecialiseerd advies en toegepast onderzoek, opgericht in 1927. Al meer dan 70 jaar adviseert WL Nederlandse en buitenlandse opdrachtgevers over alle aan water, andere vloeistoffen en gassen gerelateerde vraagstukken: van beleidsondersteuning tot ontwerp en technische assistentie op het gebied van offshore, kusten, havens, estuaria, rivieren & kanalen en industriële stromingsprocessen. Opdrachtgevers zijn nationale en regionale overheden, waterschappen, multilaterale financiers en het bedrijfsleven waaronder ingenieursbureaus, aannemers en industrie.

Deel: ' WL onderzoekt tegengaan overmatige algengroei Victoriameer '
Lees ook