Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

`Besluit over Cromstrijen is onbegrijpelijk'

Kabinet vertraagt herstructurering Westland met tenminste 3 jaar

De WLTO is verbaasd over het feit dat het kabinet nu plotseling een besluit neemt over glastuinbouwvestiging in de Hoeksche Waard. Minister Brinkhorst gaf tijdens zijn werkbezoek aan het Westland op 13 augustus jl. nog aan dat het besluit pas eind september zal worden genomen. De WLTO vindt de inhoud van het besluit onbegrijpelijk. Vestiging van glastuinders in Cromstrijen is nodig om de herstructurering van de glastuinbouw in het Westland op gang te brengen. Al jaren werkt de sector samen met o.a. de Provincie Zuid-Holland, betrokken water- en zuiveringschappen, het energiebedrijf en de eigenaar van de grond aan de voorbereiding van deze locatie. Vrijwel alle partijen hebben de Uitvoeringsovereenkomst reeds getekend. Bij de voorbereiding werd niets anders gedaan dan uitvoering geven aan bestaand landelijk en provinciaal beleid. De belangstelling bij Westlandse tuinders voor vestiging in de Hoeksche Waard is enorm. Het is voor de WLTO onbegrijpelijk dat het kabinet in dit stadium haar beleid wijzigt zonder serieuze alternatieven te bieden.

De gevolgen van dit besluit zijn ernstig. Om het Westland te kunnen herstructureren zal er in de oude gebieden ruimte gemaakt moeten worden. Daartoe zullen tuinders uitgeplaatst moeten worden. Op korte termijn (binnen 2 jaar) zijn er op redelijke afstand van het Westland geen alterantieven voor de Hoeksche Waard. Dat blijkt uit onderzoek van het NEI/LEI en is ook de conclusie van een door de ministers zelf ingestelde werkgroep. Alternatieven in de Moerdijk en Zeeland zullen minstens 5 jaar op zich laten wachten. De herstructurering van het Westland wordt door dit kabinetsbesluit tenminste 3 jaar vertraagd. Bij de alternatieve locaties moeten alle procedures nog gevoerd worden, en is bovendien de grondverwerving een enorm probleem. In de Hoeksche Waard speelt dat niet want de beoogde glastuinbouwgrond is daar in het bezit van één aan het project meewerkende grondeigenaar. Door herstructurering wil de glastuinbouw de in het convenant Glastuinbouw en Milieu beoogde economische en milieudoelstellingen realiseren. Het kabinetsbesluit frustreert dit proces en heeft tot gevolg dat de doelen niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. De WLTO gaat ervan uit dat de provincie Zuid Holland zal doorgaan met de voorbereiding van glastuinbouwvestiging in de Hoeksche Waard, en dat de Tweede Kamer dit kabinetsbesluit niet zal goedkeuren.

31-08-1999

Deel: ' WLTO `Besluit over Cromstrijen onbegrijpelijk' '
Lees ook