Ingezonden persbericht


Datum: 6 maart 2003
Nummer: 2003-06

WLTO blij met overeenstemming CDA en Pvda over ruimtelijke ordening

De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) is blij met de overeenstemming die de onderhandelaars Bos (PvdA) en Balkenende (CDA) hebben bereikt over de regie van het beleid rond de ruimtelijke ordening. Beiden maakten deze week bekend dat ze vinden dat deze regie bij provincies en gemeentes moet liggen en niet bij het Rijk, zoals de vorige minister van VROM, Jan Pronk, wilde. Jan Heijkoop, algemeen voorzitter van de WLTO, verwacht dat de wensen van boeren en tuinders hierdoor beter tot hun recht komen. ,,Provincie en gemeente staan dichter bij de burgers. Als de provincies ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen en die regie actief oppakken, is meer maatwerk mogelijk dan wanneer de rijksoverheid starre regels oplegt.

Heijkoop is ook blij dat deze doorbraak net voor de Provinciale Statenverkiezingen is bereikt. ,,Boeren en tuinders zijn beheerders van het landelijk gebied. De provincie beslist over dat gebied en is de belangrijkste speler als het gaat om ontwikkelingen in dit gebied. Ik hoop dan ook dat boeren, tuinders en burgers bij hun stemgedrag hiermee rekening houden. De WLTO vindt deze statenverkiezingen uitermate belangrijk. Daarom heeft de organisatie een aantal speerpunten voor de provincies Noord- en Zuid-Holland op een rijtje gezet. (Volg deze link naar Noord-Holland of Zuid-Holland als u ze wilt lezen). De WLTO hoopt dat de nieuw gekozen statenleden en gedeputeerden daar de komende vier jaar rekening mee zullen houden en de uitgangspunten zullen laten meewegen in hun beslissingen.

De kern van de boodschap van deze speerpunten is dat het platteland niet mag verpauperen. Dat kan alleen worden voorkomen worden als de beheerders van dat landelijk gebied, boeren en tuinders, voldoende mogelijkheden krijgen hun bedrijf uit te oefenen op een economisch rendabele manier. Hiervoor zijn zaken als een goede infrastructuur en waterhuishouding van groot belang.

Deel: ' WLTO blij met overeenstemming CDA en Pvda over ruimtelijke ordening '
Lees ook