LTO Nederland

Gewasbescherming eerste actiepunt

WLTO in actie tegen onredelijke overheid

Donderdag 6 september 2001 - Vandaag is de WLTO, samen met de andere LTO-organisaties, in actie gekomen tegen de onredelijke opstelling van de overheid inzake de gewasbescherming. Op gemeente- en provinciehuizen in Noord- en Zuid-Holland hebben WLTO-leden petities aangeboden om steun te vragen voor het behoud van essentiële gewasbeschermingsmiddelen. Deze actie vormt de voorbode tot een langerdurende campagne en is door de leden met grote instemming begroet.

De LTO's verwachten dat de komende maanden de relatie van de georganiseerde land- en tuinbouw met de overheid verstoord blijft. Aanhoudende pogingen om met de overheid in gesprek te blijven hebben tot nogtoe niet het gewenste resulttaat gehad. Veel hangt overigens af van een gesprek tussen LTO-Nederland en minister Brinkhorst aanstaande maandag, waar met name het gewasbeschermingsbeleid en het mineralenbeleid van de afgelopen maanden nog eens wordt doorgesproken. Wat dat laatste betreft, is vooral de plotsklapse aanvullende aanwijzing van grote delen van Nederland tot voor uitspoeling gevoelig gebied en de daarbij behorende strengere normen bij veel boeren en tuinders verkeerd gevallen.
De opstelling van bewindslieden uit het kabinet Kok de afgelopen tijd richting de land- en tuinbouw heeft er voor gezorgd dat de sector zich steeds meer miskend voelt door de overheid en leden hun vertrouwen in de overheid nagenoeg hebben verloren. Goede wil om een nieuwe weg in te slaan is zo bij veel leden omgezet in frustratie over een halstarrige en wispelturige overheid. ,,Het lijkt wel of het nooit genoeg is voor de overheid, ze komen telkens met iets nieuws, zo drukte LTO-directeur Duijzer eerder deze week het gevoel van onmacht van de sector uit in een interview met het dagblad Trouw.

Weinig respect
Niet alleen Landbouwminister Brinkhorst, maar bijvoorbeeld ook staatsecretaris Faber (natuurbeleid) en minister Pronk (milieu en ruimtelijke ordening) lijken het belang van een gezonde land- en tuinbouw en de rol die de sector heeft richting de samenleving niet meer in te zien. Keer op keer voelt de agrarische sector zich gebruuskeerd door plotselinge maatregelen en van weinig respect getuigende uitlatingen. De LTO's verwachten niet dat daar op korte termijn verandering in komt, tenzij de sector erin slaagt met steun van de samenleving de overheid op andere gedachten te brengen. Belangrijk onderdeel van de campagne van de komende maanden zal dan ook zijn het informeren van het grote publiek wat de agrarische sector wel doet en welke richting zij op wil. Een mineralenbeleid voor de veehouderij dat haalbaar en betaalbaar is met een doorzichtige ketenstructuur, een marktgerichte productie, natuurbeheer met ruimte voor boereninitiatief, een gewasbeschermingsbeleid dat is afgestemd op de Europese situatie en een Europees entingsbeleid dat het ruimen van gezond vee tijdens MKZ-uitbraken tegen gaat, zijn daar belangrijke onderdelen van.
Vandaag, vrijdag, wordt actie gevoerd in veel gemeentehuizen en kantoren van de provinciebesturen tegen het verbod op voor veel teelten essentiële gewasbeschermingsmiddelen. Deze actie dient als aanloop naar mogelijk nog meer acties. De animo onder de leden hiervoor is groot. Veel boeren en tuinders voelen dat het tijd is geworden om een tegendaad te stellen. Het merendeel wil wel dat dit op een zo publieksvriendelijk mogelijke wijze gebeurt. Alleen met de steun van het publiek is de overheid tot inkeer te brengen. Komende dinsdag zal het hoofdbestuur van LTO-Nederland zich beraden over de opstelling van de sector in de komende maanden. Wat daarin ook meespeelt is hoe de komende verkiezingsperiode kan worden benut om een voor boeren en tuinders zo gunstig mogelijke uitslag te verkrijgen.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' WLTO in actie tegen onredelijke overheid '
Lees ook